Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå utan hinder - hög tid att agera!

Som fastighetsägare ska man åtgärda Enkelt avhjälpta hinder i fastigheter dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser senast 2010. Som projektör och byggherre bör man se till att dessa frågor är beaktade vid nyproduktion och ombyggnation. Umeå kommun stöttar arbetet genom information, utbildning och rådgivning. Just nu är det aktuellt med ett informationsmöte den 26 november, vilket sannolikt blir en ögonöppnare för många fastighetsägare.

Alla lokaler som i någon form används som publika lokaler omfattas av Boverkets föreskrift om Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN). Det innebär t.ex. att bostadsrättsföreningens kvarterslokal som hyrs ut och kundmottagningen på en arbetsplats, är att betrakta som en publik lokal. Dessa lokaler berörs även av Boverkets byggregler och Arbetsmiljölagen. Umeå kommun, som tillsynsansvarig, ska se till att fastighetsägare lever upp till de krav som bygglagstiftningen ställer. Projektet "Umeå utan hinder" syftar till att öka kunskaperna om vad tillgänglighet och användbarhet innebär för personer med rörelse- och orienteringshinder och vilka krav och riktlinjer som finns.

¾ Vi har upptäckt att det förekommer missförstånd bland fastighetsägare, t.ex. att bostadsrättsföreningar och arbetslokaler inte berörs av detta, vilket är oroväckande med tanke på att 2010 snart är här, säger Olle Forsgren, Stadsarkitekt på Umeå kommun.

Vid en informationsträff i november, som riktar sig till fastighetsägare, byggherrar och projektörer, kommer bland annat Byggnadsnämndens ordförande, Åsa Ögren, att närvara.

¾ Jag vill betona att Byggnadsnämnden även prioriterar detta arbete vid ny- och ombyggnation av fastigheter. Uppfyller inte fastighetsägare de tillgänglighetskrav som finns kan kommunen använda sig av vitesföreläggande, säger Åsa.

¾ Handikapprörelsen i Umeå tänker inte heller sitta med armarna i kors, utan om inget händer kommer vi uppmuntra våra medlemmar att anmäla de fastighetsägare som har hinder, som är att betrakta som Enkelt avhjälpta hinder, till kommunen, säger Solveig Grubbström, ordförande för HSO i Umeå.

Robert Scherdin, på Scherdins fastigheter upptäckte att det var stora problem för besökarna att på egen hand ta sig in genom entrén till ungdomsmottagningen, vilket de som fastighetsägare var ansvariga för. Genom en grundlig inventering togs ett åtgärdsförslag fram och bara några månader senare kan besökarna på egen hand kan ta sig in i lokalen.

¾ Hela processen var väldigt lärorik och medförde att vi nu har en större förståelse för vad Enkelt avhjälpta hinder verkligen innebär och en beredskap för frågan som vi kan använda oss av i våra andra fastigheter, säger Robert.

¾ Exemplet med Scherdins fastigheter visar att man med rätt kunskap och inställning kan, på ett enkelt sätt och till ett rimligt pris, förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och uppfylla de krav som finns enligt Enkelt avhjälpta hinder, säger Fredrik Lindgren, Tillgänglighetskonsult och projektanställd för att arbeta med Umeå utan hinder.

Mer information

Läs mer på vår webbplats: www.umea.se/umeautanhinder

Informationsmöte 26 november

 

Ryttmästaren (Stigbygeln) invid Stadshuset i Umeå

 

Kl 08:15

Länk till program (pdf)

Fredrik Lindgren,

Tillgänglighetskonsult vid KCT Västerbotten

Projektanställd av Umeå kommun för att driva projektet Umeå utan hinder.

Mobil: 070 - 223 30 80

Mejl: fredrik@kct.se

Solveig Grubbström

 

ordförande HSO I Umeå

 

Tel. 090 - 18 68 36

 

Mobil: 070 - 690 01 47

 

Robert Scherdin

 

Scherdins Fastigheter

 

Tel. 090-12 45 00

 

Mobil. 070-313 40 56

 

Vänliga hälsningar

 

Maria Wetterlöv

 

Informatör

 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Umeå kommun

 

Direkt: 090-16 23 12

 

Mobil: 070-980 11 04

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.