Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeåregionen har fått 5,6 miljoner kronor till gemensam flyktingmottagning

Umeåregionen har fått 5,6 miljoner kronor av Integrationsverket. Pengarna ska användas till att utveckla nya former av regional och lokal samverkan för introduktionen för flyktingar och nyanlända invandrare. Umeåregionens kommuner har ansökt om pengarna tillsammans med Rädda Barnen, Studiefrämjandet och Arbetsförmedlingen. Syftet är att introduktionen ska bli effektivare, mer arbetsmarknadsinriktad och leda till en snabbare etablering för invandrare i det svenska samhället. Umeåregionens fick hela det belopp som kommunerna ansökt om. Projektpengarna ska användas under perioden 1 juni till och med den 31 december 2007. Umeåregionens kommuner vill skapa en samordnad kommunal mottagning (”regionmottagning”) som bygger på den enkla utgångspunkten att invandrade svenskar redan vid mottagandet utnyttjar regionens infrastruktur på samma sätt som de som redan bor i regionen gör. Så ska målet nås Målet är att 7 av 10 kvinnor och män i yrkesverksam ålder ska – inom ett år efter folkbokföring – arbeta eller delta i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter, gymnasiestudier eller högskoleutbildning som utgår från tidigare yrkeserfarenheter och framtida yrke. De arbetsmarknadsinriktade aktiviteterna ska ske parallellt med individualiserad utbildning i svenska som har inriktning mot ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Bland de planerade åtgärderna märks: · ”Matchning” av tillgång och behov av arbete, utbildning, rehabilitering och boende utifrån individens behov · Utveckling av ATTIVA - en ny metod för flyktingmottagning som direkt ger flyktingen information och rådgivning om hur det svenska samhällets olika komponenter fungerar på ett språk som han/hon förstår. · Läxläsningshjälp som komplement till SFI-undervisningen · Förberedelseklasser utökas och metodiken sprids till kranskommunerna · SFI – ökad kvalitet (Nischning av språknivåer, det vill säga skilja på professorer och analfabeter, Nischning av kulturskillnader; olika religioner, Nischning av ämnesspråk, ex sjukvårdssvenska) · Företagarna, ALMI och Handelskammaren i Umeåregionen finns med i den regionala överenskommelsen och där pekar de bland annat på validering och att öppna upp för praktikanter – fler praktikplatser. · Det civila samhället ingår idag i ett nätverk som är under uppbyggnad med syfte att samordna insatser för ett gemensamt mottagande för Umeåregionens kommuner. I nätverket finns representanter från studieförbunden, olika kyrkor (kristna och muslimska), Röda korset, Rädda barnen, Handelskammaren, Företagarna, Länsstyrelsen, och Landstinget. Nätverket kan bidra med: Samordning av att faddrar utses till varje flyktingfamilj, läxläsningshjälp som komplement till SFI-undervisningen, sociala träffar (matlagning, sygrupp, litterarturgrupper med mera), Gudstjänstgemenskap, Barn- och ungdomsaktiviteter, Praktikplatser, Mottagning för tortyrskadade (Röda korset) · Tolkinsatser i hela regionen För mer information kontakta: Cathrin Alenskär kanslichef Umeåregionen 090-16 13 32 070-370 55 73 cathrin.alenskär@umea.se Ann-Sofi Tapani Skoldirektör Gymnasieförvaltningen 070-582 72 02 ann-sofi.tapani@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070- 669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.