Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vet du någon som gjort något för vår miljö?

Umeå kommun delar årligen ut ett Miljöpris på 10000 kr till ett företag, en förvaltning, organisation, förening, skola, skolklass eller person som gjort en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

Insatsen behöver inte ha gjorts under innevarande år men den ska "stå sig" även i dagsläget. Den som tidigare varit anmäld som kandidat till priset, kan alltså kandidera även i år.

Vi har i år hittills fått in ovanligt få anmälningar. Det tror vi inte speglar verkligheten! Det finns många som gjort insatser för miljön i Umeå. Vi vill därför uppmana till nominering av fler kandidater!

Gör så här:

¾ Skriv högst en A4-sida som motivation för ditt förslag till kandidat

¾ Bifoga gärna foto, skiss eller annat som illustrerar förslaget.

¾ Ange namn, adress och telefon till den du föreslår som pristagare.

¾ Lämna även namn, adress och telefon till dig som lämnar förslaget.

¾ Skicka sedan nomineringen senast 24 november till Umeå kommun

o E-post: britt-marie.langstrom@umea.se

o Post: Umeå kommun, Stadsledningskontoret, Utvecklingsavdelningen, 901 84 Umeå

En jury kommer därefter att bedöma inkomna förslag och priset överräcks till vinnaren vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december.

2007 tilldelades Dragonskolan Umeå kommuns Miljöpris för framgångsrikt och mångårigt arbete för miljö och hållbar utveckling. Dragonskolan var den första gymnasieskolan i landet som certifierades som Miljöskola enligt Skolverkets kriterier och har sedan dess även mottagit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Dragonskolan låter tala om sig inte bara lokalt utan även nationellt och internationellt och bidrar på så sätt till att göra Umeå känt vida kring.

För ytterligare information kontakta:

Britt-Marie Långström

britt-marie.langstrom@umea.se

Tel. 090 - 16 16 80

Rolf Ideskog

rolf.ideskog@umea.se

Tel 090 - 16 16 81

Vänliga hälsningar

Maria Wetterlöv

Informatör

Samhällsbyggnadskontoret

Umeå kommun

Direkt: 090-16 23 12

Mobil: 070-980 11 04

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.