Gå direkt till innehåll
Sanaria Abbas Jaafer Alallaq, doktorand på Umeå Plant Science Centre, Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Foto: Eva-Maria Diehl
Sanaria Abbas Jaafer Alallaq, doktorand på Umeå Plant Science Centre, Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Foto: Eva-Maria Diehl

Pressmeddelande -

Faktorer som reglerar rotbildning är evolutionärt bevarade

Många växter kan enkelt förökas genom att ta sticklingar. Avgörande är att den kapade växtdelen kan bilda rötter, en process som kallas adventiv rottillväxt. Sanaria Abbas Jaafer Alallaq visar i sin avhandling att några molekylära regulatorer som kontrollerar bildandet av adventivrötter liknar varandra i örtartade jämfört med vedartade växter såsom gran och poppel. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet på torsdag den 3 juni.

Flera ekonomiskt och ekologiskt värdefulla trädarter är svåra att föröka via sticklingar eftersom deras sticklingar inte bildar rötter. Sanaria Abbas Jaafer Alallaq utförde sitt doktorsarbete i professor Catherine Bellinis forskargrupp vid Umeå Plant Science Centre, UPSC, och använde kunskap som Bellini och andra forskare förvärvat med modellväxten backtrav.

Hon jämförde dessa forskarrön med unga granplantor och poppelsticklingar. Det visade sig att initiering av adventivrötter regleras på liknande sätt i gran och poppel, åtminstone med avseende på nyckelfaktorerna solljus och växthormonerna auxin, cytokinin och jasmonat.

– Bildandet av adventivrötter är ett komplext utvecklingsprogram som styrs av en uppsjö av externa och interna faktorer inklusive växthormoner och solljus. De exakta molekylära mekanismerna bakom denna process är fortfarande i hög grad oklar, särskilt i träd. Men nu när arvsmassan av många träd är kartlagd är det möjligt att studera initiering av adventivrötter ur ett evolutionärt utvecklingsperspektiv, något vi tyckte var på tiden, säger Sanaria Abbas Jaafer Alallaq.

Till sina experiment odlade Sanaria Abbas Jaafer Alallaq granplantor från frön. Vid tre veckors ålder skar hon bort rötterna för att se under vilka förhållanden granplantor bildar adventivrötter. När granarna fick normalt vitt ljus utvecklades nästan inga adventivrötter, men under rött ljus bildade hundra procent av plantorna snabbt adventivrötter.

Sanaria Abba Jaafer Alallaq analyserade koncentrationen av växthormoner i snittytan hos avrotade granplantor och fann högre nivåer av växthormonerna cytokinin och jasmonat i de som odlats under vita ljusförhållanden.

– Dessa två växthormoner motverkar bildandet av adventivrötter även i backtrav medan auxin är känt för att stimulera bildandet av adventivrötter. Vi ville bättre förstå hur lik regleringen är på molekylär och genetisk nivå. Gran har fortfarande sina begränsningar att göra dessa studier i trots att dess arvsmassan är kartlagd. Det är därför vi tog med poppel i våra studier som i nuläget erbjuder många fler möjligheter att studera till exempel genreglering, förklarar Sanaria Abbas Jaafer Alallaq.

Sanaria Abbas Jaafer Alallaq jämförde hybridpoppel och hybridasp, två nära besläktade poppelarter med olika förmåga att bilda adventivrötter. Hon tog sticklingar från tre månader gamla växthusodlade träd och placerade dem i en näringslösning. Sticklingar av hybridpoppel bildade lätt adventivrötter, medan hybridaspsticklingar inte rotade sig under dessa förhållanden. Sanaria Abbas Jaafer Alallaq analyserade genuttrycket intill sticklingens snittyta och fann att många fler gener aktiverades i hybridpoppel än i hybridasp.

Hon identifierade många nyckelgener med en roll i auxinreglering ur hybridpoppel medan gener från biosyntes av jasmonat aktiverades i hybridasp.

– Detta bekräftade att auxin och jasmonat även i poppelsnitt har motsatta effekter på initieringen av adventivrötter och att åtminstone några av de underliggande regleringsmekanismerna bevarats under evolutionen. Våra grundforskningsresultat kan förhoppningsvis bidra till att förbättra adventivrotbildning i trädgårds- och skogsarter i framtiden, säger Sanaria Abbas Jaafer Alallaq.

Läs hela avhandlingen

Pressbild

Om disputationen:

Torsdagen den 3 juni försvarar Sanaria Abbas Jaafer Alallaq, Umeå Plant Science Centre, Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Karakterisering av adventiva rotbildningar i poppel och gran.
Disputationen äger rum i Glasburen KBC klockan 10:00. Disputationen streamas via Zoom på grund av covid-19-restriktioner.
Fakultetsopponent är Carmen Díaz-Sala Galeano, Alcalás universitet, Madrid, Spanien. Huvudhandledare är Catherine Bellini.

För mer information, kontakta gärna:

Sanaria Abbas Jaafar Alallaq
Umeå Plant Science Centre
Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet
E-post: sanaria.alallaq@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.