Gå direkt till innehåll
Hur kan ekonomisk tillväxt och ett hållbart klimat kombineras?

Pressmeddelande -

Hur kan ekonomisk tillväxt och ett hållbart klimat kombineras?

Nytt forskningsprojekt vill hitta regelverk som minskar utsläppen utan att skada ekonomin.

Kan utsläpp av växthusgaser minskas utan att hindra den ekonomiska tillväxten? Och i så fall, hur ska vi uppnå denna frikoppling mellan tillväxt och utsläpp? Detta är frågor som är kärnan i ett nytt forskningsprojekt: ”På jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi förena klimatbärbarhet med ekonomisk tillväxt, bra jobb och offentliga preferenser? ” som startar 2021 vid Umeå universitet. Projektet, som inkluderar forskare från Sverige, Schweiz och Kanada, beviljades nyligen 11 508 000 SEK i finansiering från Vetenskapsrådet (VR).

Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, kommer att leda projektet. Han understryker att vissa länder, inklusive Sverige, faktiskt har lyckats att väsentligt minska sina utsläpp samtidigt som deras ekonomier har vuxit. Många andra länder har dock inte lyckats, och forskare runt om i världen är oeniga om vilka slutsatser man kan dra från detta.

- Frågan om ekonomisk tillväxt ofrånkomligen ökar utsläppen av växthusgaser är en av de mest omstridda bland forskare som undersöker klimat och miljö. Vissa forskare och miljöaktivister är optimistiska inför möjligheterna till en “grön tillväxt” och nya jobbtillfällen inom gröna näringar, medan andra menar att det inte går att uppnå ekonomisk tillväxt utan ökade utsläpp. Oenigheten i denna fråga är en viktig anledning till att många regeringar runt om i världen har varit allt för senfärdiga med att vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Givet världens akuta behov av effektiva riktlinjer för att hantera klimatkrisen siktar projektet på att identifiera strategier för hur mänskligheten ska kunna utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Forskarna kommer att studera relationen mellan tillväxt och utsläpp från tre utgångspunkter:

  1. Först kommer de att undersöka tidigare förändringar i länders regelverk angående utsläpp av växthusgaser. Man kommer bland annat titta på regleringar av transport- och energisektorer. Med hjälp av nya data kommer forskarna att titta på om utsläpp har minskat snabbare i länder där det finns en allmän opinion som kräver minskade utsläpp, och där färre är anställda i kolintensiva industrier.
  1. Efter det kommer projektet undersöka fall där länder har varit speciellt framgångsrika i att koppla isär ekonomisk tillväxt från ökade utsläpp. Man vill identifiera vilken typ av regleringar som har varit effektiva för att uppnå detta, och vilka strategier som har använts för att få dessa regler ekonomiskt, politiskt och socialt accepterade.
  1. Till sist kommer forskarna tillfråga allmänheten i flera länder. Man vill undersöka hur allmänheten uppfattar konsekvenser av olika miljöregleringar för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Dessa uppfattningar formar troligtvis allmänhetens inställning till miljö- och klimatpolitiken, men de behöver inte nödvändigtvis stämma överens med vilka konsekvenser den politiken faktiskt får.

På jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi förena klimatbärbarhet med ekonomisk tillväxt, bra jobb och offentliga preferenser? finansieras av Vetenskapsrådet 2021–2025. Läs mer om projektet här.

Kontaktinformation

Malcolm Fairbrother
Professor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
E-post: malcolm.fairbrother@umu.se
www.umu.se/personal/malcolm-fairbrother/


Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Elin Andersson

Elin Andersson

Kommunikatör Samhällsvetenskaplig fakultet +46 90 786 9031

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.