Gå direkt till innehåll
Madelen Bodin, forskare och föreståndare på Curiosum science center vid Umeå universitet, leder projektet. Foto: Mattias Pettersson
Madelen Bodin, forskare och föreståndare på Curiosum science center vid Umeå universitet, leder projektet. Foto: Mattias Pettersson

Pressmeddelande -

Nio miljoner till forskning om populärvetenskaplig visualisering av atmosfären

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar 9,4 miljoner till ett projekt som ska bidra till unga människors bildning och skapa intresse för vetenskap och teknik genom att visualisera och göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik. Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum science center vid Umeå universitet, leder projektet.

–Det känns fantastiskt roligt att få den här chansen att synliggöra spännande forskning för en bred publik! Vi vill förstå hur visualisering påverkar människors, särskilt ungas, intresse och lärande kring vetenskap och teknik, och hur ett science center på så sätt kan få fler unga att välja att utbilda sig, säger Madelen Bodin, universitetslektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet och föreståndare vid Curiosum science center.

I atmosfären sker många processer och den är en häpnadsväckande källa till vetenskapliga berättelser. Meteorer fångas in av jordens gravitation och dras in i atmosfären, partiklar från solen växelverkar med jordens magnetfält och bildar norrsken, hela atmosfären gör att vi får en växthuseffekt på jorden så att det blir varmt och beboeligt men denna växthuseffekt skapar också problem om fördelning mellan gaserna i atmosfären förändras.

I Madelen Bodins projekt används data från en rymdforskningsanläggning som just nu byggs i Nordkalotten på tre olika platser i Norge, Sverige och Finland: EISCAT_3D. Här finns speciella antennkonstruktioner som samlar in radarsignaler från händelser i atmosfären.

– Genom EISCAT_3D fås ett fönster till vad som händer i atmosfären och all data som samlas in där kan ge en bättre förståelse för hur jorden och solen växelverkar med varandra. Med visualiseringsverktyg kan de enorma datamängderna göras tillgängliga och då kan också atmosfären studeras utifrån olika frågeställningar, säger Madelen Bodin.

Ett sätt att upptäcka och undersöka atmosfären är genom att göra resor i de autentiska datamängderna i den domteater som precis byggts på Curiosum science center i Umeå. Domen har en skärm i 360 grader som omsluter besökaren och ger en unik upplevelse. En guidad föreställning kan lotsa besökaren genom olika berättelser i atmosfären som i ett planetarium. Där kan olika frågeställningar utforskas och olika fenomen och processer kan undersökas.

Ett annat sätt är att låta besökaren själv undersöka datamängder utifrån de intressen och personliga förutsättningar som skapar intresse och engagemang att veta och förstå mer.

I projektet ska Madelen Bodin undersöka vad som händer hos besökaren, vilka känslor som stimuleras, vilken kunskap som blir tillgänglig och vilka föreställningar om vetenskap som finns.

– Resultaten använder vi för att förbättra metoderna att göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik för att kunna hitta fler sätt att synliggöra och skapa intresse för vetenskap och teknik, till exempel här på Curiosum.

Om projektet:

Titel: Att göra atmosfären synlig – från vetenskapliga data till egen utforskning
Finansiär: Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Projektledare: Madelen Bodin, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet och Curiosum science center
Forskningsmedel: 9,4 Mkr över fyra år

För journalister:

Pressbilder

Läs mer om EISCAT_3D

Läs mer om Curiosum 

För mer information, kontakta gärna:

Madelen Bodin, Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Curiosum
Telefon: 090-786 96 18
E-post: madelen.bodin@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.