Gå direkt till innehåll
6 av 10 upphandlare och inköpare är kvinnor

Pressmeddelande -

6 av 10 upphandlare och inköpare är kvinnor

Drygt 4 000 personer inom offentlig sektor hade 2022 yrkestiteln upphandlare eller inköpare. Antalet har ökat stadigt sedan 2014 enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Även andelen kvinnor har ökat sedan 2014. Då var 52 procent av upphandlarna och inköparna kvinnor, 2022 var det 62 procent.

Totalt 4 032 anställda inom offentlig sektor hade yrkestiteln upphandlare eller inköpare 2022. Det är en ökning med 36 procent sedan 2014. Statistiken ger dock inte hela bilden av hur många som faktiskt arbetar med offentliga inköp.

– Det är inte ovanligt att upphandlande organisationer använder sig av konsulter och många som arbetar med inköp är exempelvis jurister eller hållbarhetsspecialister. Dessa personer har en viktig roll men ingår inte i statistiken över upphandlare och inköpare, förklarar Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Antalet inköpare och upphandlare i offentlig sektor, 2014–2022

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2024. Not: Uppgifter avser anställda i åldersgruppen 16–64 år med yrkestiteln inköpare eller upphandlare i offentlig sektor.

Allt fler kvinnor har yrkestiteln upphandlare eller inköpare. År 2014 var det drygt hälften och 2022 var det drygt sex av tio.

– Det är kvinnorna som står för i stort sett hela ökningen av antalet upphandlare och inköpare sedan 2014. Medan antalet män har ökat med 89 personer har antalet kvinnor ökat med 973, säger Andreas Doherty.

De flesta yrkesverksamma inköpare och upphandlare, 79 procent, har eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat sedan 2016. Idag är det endast 20 procent som har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Det rör sig om främst personer i åldersklassen 45–64 år. I de yngre åldersklasserna har de flesta inköpare eller upphandlare en eftergymnasial utbildning.

Totalt 1 691 personer med yrkestiteln inköpare eller upphandlare var anställda i statliga myndigheter eller statligt ägda företag 2022. Inom kommuner och regioner är motsvarande siffra 1 388 respektive 624. Resterande 329 personer hade sin anställning i regionalt eller kommunalt ägda organisationer.

Mer statistik om yrkesgruppen inköpare och upphandlare i Sverige finns i vår statistiktjänst på webbplatsen.

Allt fler inköpare och upphandlare 2022 (statistikartikel)

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige