Gå direkt till innehåll
Andelen överprövningar minskar

Pressmeddelande -

Andelen överprövningar minskar

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 7,6 procent. Regionernas upphandlingar överprövas i högre utsträckning än upphandlingar som görs av kommunerna och staten.

År 2021 annonserades 18 421 upphandlingar, av dem överprövades 1 121. Det motsvarar 6,1 procent av alla annonserade upphandlingar 2021 och är en minskning jämfört med året före. Att en upphandling har registrerats som överprövad, och därmed finns med i statistiken, innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts.

År 2021 annonserade 1 162 upphandlande organisationer minst en offentlig upphandling. Av dessa fick 423 minst en av sina upphandlingar överprövade.

– Att en leverantör som anser sig ha lidit, eller kan komma att lida skada, kan begära överprövning av en upphandling är viktigt för rättssäkerheten. Det är också viktigt för förtroendet för offentlig upphandling, säger Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Vanligast att regionernas upphandlingar överprövas

Kommunerna står för 7 av 10 upphandlingar. Sett till antal är det kommunerna och de kommunalt ägda organisationerna som får flest upphandlingar överprövade. Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas.

– Av regionernas annonserade upphandlingar 2021 överprövades 9,3 procent. För kommuner var andelen 6,1 procent och för statliga myndigheter 4,9 procent, säger Joakim Skoog.

Direktivstyrda upphandlingar är upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde och därför ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Dessa upphandlingar överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda, andelen är 7,8 procent respektive 4 procent.

Andelen överprövningar minskar - statistikartikel

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige