Gå direkt till innehåll
Färre offentliga upphandlingar annonseras

Pressmeddelande -

Färre offentliga upphandlingar annonseras

År 2022 annonserades 17 198 offentliga upphandlingar jämfört med 18 423 föregående år, enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning med nästan 7 procent. Minskningen beror till stor del på att beloppsgränsen för när det är möjligt att använda direktupphandling höjdes under 2022. Direktupphandlingar behöver inte annonseras.

Den 1 februari 2022 infördes nya förenklade upphandlingsregler för upphandlingar som inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, så kallade icke direktivstyrda upphandlingar. Direktupphandlingsgränsen höjdes från 626 284 kronor till 700 000 kronor. Samtidigt togs kravet på att använda vissa bestämda typer av förfaranden bort för alla upphandlingar som inte är direktivstyrda.

– Regelförändringarna syns tydligt i statistiken. Antalet annonserade upphandlingar minskar och förenklat förfarande är inte längre det vanligaste förfarandet för upphandlingar som inte är direktivstyrda, säger Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Antalet annonserade upphandlingar uppgick 2022 till 17 198. Det är en minskning med närmare 7 procent, eller 1 225 upphandlingar, jämfört med föregående år.

I en annons om upphandling ska den upphandlande organisationen ange vilket förfarande den avser att använda i upphandlingen. Innan regelförenklingen var förenklat förfarande absolut vanligast för upphandlingar som inte är direktivstyrda. År 2022 angavs annat förfarande för närmare åtta av tio upphandlingar som inte är direktivstyrda. För upphandlingar som är direktivstyrda används öppet förfarande i nio av tio upphandlingar.

– Syftet med det förenklade regelverket var att göra det enklare och flexiblare för de upphandlande organisationerna. Baksidan är att vi nu inte har lika stor kunskap som tidigare om vilka förfarande som faktiskt används, säger Lena Forsmark, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Att det numera inte finns bestämda förfaranden för icke direktivstyrda upphandlingar kan leda till att leverantörer uppfattar det som otydligt vad som gäller i en viss upphandling.

– Om många olika förfaranden används kan det göra att leverantörer upplever att det har blivit svårare att lämna anbud – inte enklare, enligt Lena Forsmark.

Kommunerna annonserar flest upphandlingar

Statistiken om annonserade upphandlingar för 2022 som publicerades den 31 mars visar och bland annat också att sju av tio upphandlingar annonseras av kommunerna, att tjänster är vanligast att upphandla och att drygt hälften av upphandlingarna är direktivstyrda.

– En fjärdedel av upphandlingarna annonseras av offentligt ägda bolag. En stor del av dem är kommunala bostadsbolag och energibolag, säger Joakim Skoog.

Aktuell statistik finns i myndighetens statistikdatabas

Upphandlingsmyndighetens statistik publiceras dels som artiklar i statistiktjänsten, dels i statistikdatabasen. I den publika databasen finns stora möjligheteter att ta fram skräddarsydd statistik om vem som köper vad från vem samt hur det görs och till vilket värde. Där finns även rättsfallstatisk och annan statistik om offentliga inköp. Myndigheten publicerar statistik flera gånger om året. När framgår av publiceringskalendern.

Statistik om annonserade upphandlingar 2022

Publiceringskalendern

Statistiktjänsten

Statistikdatabasen

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige