Gå direkt till innehåll
Offentlig sektor bidrar till ett socialt hållbart samhällsbygge

Pressmeddelande -

Offentlig sektor bidrar till ett socialt hållbart samhällsbygge

Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för runt 200 miljarder kronor varje år. Samtidigt har byggbranschen en hel del att komma till rätta med när det gäller social hållbarhet, som till exempel bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist, olyckor och dåliga arbetsvillkor. Offentlig sektor kan här göra stor skillnad. Vi har vi tagit fram och samlat stöd för att underlätta för att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar.

Flera aktörer behöver samverka för att finna bra lösningar på de utmaningar som finns i bygg- och anläggningsbranschen när det gäller social hållbarhet. Förutom dåliga arbetsvillkor och arbetslivskriminalitet, brottas branschen med en machokultur som bland annat leder till bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist och olyckor. Upphandlande organisationer kan bidra till social hållbar samhällsbyggnad genom att ställa krav vid upphandling, både utifrån perspektivet de som bygger och de vi bygger för.

– För leverantörer finns det goda affärsmöjligheter i offentlig sektor, framför allt inom bygg- och anläggningssektorn där det upphandlas för många miljarder varje år. För att kunna vara med på tåget behöver leverantörer leva upp till de sociala och miljömässiga hållbarhetskraven, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

En utmaning för bygg- och anläggningsföretag är arbetsbrist. Byggföretag behöver därför även jobba med social hållbarhet när det gäller attityder och beteenden på arbetsplatsen för att behålla och rekrytera nya medarbetare.

För att underlätta för både upphandlande organisationer att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar, och även för leverantörer att leva upp till offentlig sektors krav, har vi tagit fram och samlat relevant stöd och inspirerande exempel inom följande områden.

  • jämställdhet
  • arbetsrättsliga villkor
  • barns rättigheter
  • hållbara globala leveranskedjor
  • barns rättigheter
  • universell utformning och tillgänglighet
  • arbetslivskriminalitet
  • arbetsmiljö
  • sysselsättningskrav.

Social hållbarhet inom bygg

En del av stödet är ett resultat av Upphandlingsmyndighetens och Boverkets regeringsuppdrag ”Främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn”.

Myndighetsuppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Vi ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och statsstödsfrågor. Vi är statistikmyndighet för statistik på upphandlingsområdet. År 2019 utsågs vi till Sveriges modernaste myndighet. 

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige