Pressmeddelande -

Nytt beslut – Brantingsskolans aula rivs

Beslut har fattats om rivning av Brantingsskolans aula. Detta då utredningar under renoveringsarbetet uppdagat så stora brister i de bärande konstruktionerna att fortsatt arbete skulle medföra stora risker och orimliga kostnader.

Uppdraget att bygga nya Brantingsskolan har tidigare innehållit krav på att, av kulturhistoriska skäl, bevara aulan från den gamla byggnaden. När resten av skolan revs under hösten 2018 fick därför aulan och det vidhängande trapphuset stå kvar.

Under hösten 2019 har man dock funnit så stora brister i de bärande konstruktionerna att det kan vara farligt att utföra arbeten i byggnaden. Plan- och byggnadsnämnden fattade den 18 oktober beslut om arbete inte får utföras närmare än 15 meter från aulan.

Med hänsyn tagen till beslutet om förbud mot fortsatt arbete, samt till de kostsamma och tidskrävande åtgärder som krävs för att bevara aulabyggnaden, har Skolfastigheter har därför ansökt om lov att riva aulabyggnaden, vilket beviljades den 29 oktober.

Nu är nästa steg att ta fram en rivningsplan. Vad som ska ersätta aulabyggnaden vet vi inte i dagsläget. Skolfastigheter arbetar tillsammans med kommunledningskontorets fastighetsstab för att snabbt få fram en bra lösning.

Det är idag svårt att säga hur tidsplanen för Brantingsskolan påverkas, mer än att det kommer att bli förseningar. Samtliga parter gör sitt bästa för att förseningen inte ska bli större än nödvändigt. 

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Kategorier

  • brantingsskolan
  • skolfastigheter
  • uppsala kommun skolfastigheter ab

Regioner

  • Uppsala

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna, det vill säga Uppsala kommun.

Kontakter

Anna Ramstedt

Presskontakt Kommunikationsansvarig 018-7274065

Markus Haukkala

Presskontakt Kommunikatör Extern kommunikation 018-726 04 61

Relaterat innehåll