Pressmeddelande -

40 AstraZeneca-forskare utvecklar nya företag – premiär för UICs inkubatorprogram i Södertälje

I somras fick företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) uppdraget av Södertälje kommun att underlätta för nya företag att utvecklas efter AstraZenecas nedläggning av forskningen. I dag går startskottet för Uppsala Innovation Centres första affärsutvecklingsprogram i Södertälje. Ett 40-tal forskare som berörts av AstraZenecas nedskärning tar steget att starta eller utveckla företag genom UIC och lära sig att tänka affärsmässigt. Totalt är det 14 bolag eller projekt med tillväxtpotential som antagits till UICs första programstart i Södertälje.

Intresset för att kommersialisera nya produkter eller tjänster är stort bland tidigare forskare på AstraZeneca. Cirka 40 forskare som berörts av AstraZenecas nedläggning i Södertälje har antagits till ett av företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab som har premiär i Södertälje den 12 och 13 november. Det stora intresset innebär att UIC startar två parallella UIC Business Lab som båda avslutas i slutet av februari. Målet med programmet är att bolagen ska ha med sig en stark affärsplan och kunna göra en professionell presentation för investerare.

Affärsidéerna hos de nya bolagen representerar bland annat rena läkemedelsprojekt, spin-offs från AstraZeneca, men också tjänsteföretag inom läkemedelsforskning där man exempelvis letar efter kandidater till substanser för läkemedel, samt även programvaruutveckling. 

– Det är viktigt att ta tillvara på idéer kring nya produkter och tjänster bland AstraZenecas tidigare anställda och göra det möjligt för nya tillväxtföretag att blomstra. Eftersom antalet nya företag som föds efter AstraZenecas nedläggning är så stort är det viktigt att agera snabbt och det är glädjande att inkubatorverksamheten i Södertälje har kunnat startas upp på kort tid, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

En av de största utmaningarna för deltagarna, som går från att vara anställda forskare till att starta eget företag, är att tänka affärsmässigt. Många av dem har lång erfarenhet och en doktorsgrad i grunden. Forskarna är experter på läkemedel och forskning, men inte nödvändigtvis på hur man marknadsför eller säljer en produkt.

– Det är en positiv atmosfär här, trots allvaret med AstraZenecas nedläggning av forskningen, med entusiastiska deltagare med hög kompetens. Vi ser att intresset för att starta företag, eller utveckla sitt befintliga företag, är stort och deltagarna vill komma igång snabbt. Det är även ett mycket bra samarbete mellan de olika aktörerna som stödjer entreprenörskap i Södertälje. Alla arbetar mot samma mål, det vill säga att utveckla fler tillväxtföretag i Södertälje, fortsätter Anders Nordström på UIC i Södertälje.

Om UIC i Södertälje
I juni utsåg Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre till den företagsinkubator som ska arbeta med att stimulera och verka för att fler livskraftiga tillväxtföretag utvecklas i Södertälje. Till en början är UICs fokus att erbjuda stöd kring entreprenörskap och affärsutveckling inom life science, vilket efterfrågas efter AstraZenecas nedläggning av forskningen. På sikt ska dock verksamheten omfatta alla branscher. Målet är att fler idéer kring nya produkter och tjänster kan kommersialiseras och att fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan etableras i regionen.
 

För mer information kontakta
Stina Thor, kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre (UIC)
Tel: 018-477 04 43
Mobil: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S)
Södertälje kommun
Tel: 08-523 068 65
E-post: boel.godner@sodertalje.se

Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig
Södertälje kommun
Tel: 08-523 066 03
E-post: angelica.vallgren@sodertalje.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • astrazeneca
 • astra zeneca
 • forskare
 • nedläggning
 • södertälje
 • boel godner
 • starta företag
 • anders nordström
 • entreprenörskap
 • företagsinkubator
 • inkubator
 • uic
 • uppsala innovation center
 • uppsala innovation centre
 • affärsutveckling
 • uic business lab
 • start-up

Regioner

 • Stockholm

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll