Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Betygsresultaten fortsätter att öka i Stockholm

För andra året i rad förbättras niornas slutbetyg i Stockholms stads grundskolor. Precis som förra året är det elever på skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar som står för de största förbättringarna, särskilt i Järvaområdet.

Skolverket presenterade idag den officiella betygsstatistiken för läsåret 2017/2018. Niornas betygsresultat i Stockholms stads kommunala skolor har förbättrats för alla betygsmått.

- Det är mycket glädjande men också väntat. Vi ser att det systematiska kvalitetsarbetet och varje enskild lärares insats att utveckla undervisningen gör skillnad för elevernas lärande, säger Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholms stad.

Andelen elever i stadens skolor som i år blev gymnasiebehöriga till de nationella programmen är 86,9 procent, en ökning jämfört med 84,7 procent året innan. Samtidigt minskar skillnaden i gymnasiebehörighet mellan killar och tjejer.

Särskilt positiv utveckling på skolorna i Järvaområdet
Största resultatförbättringarna har skett i skolorna på Järvaområdet. Rinkebyskolan har ökat andelen gymnasiebehöriga från 39 procent 2017 till 57,5 procent i år, Kista grundskola från 67,0 till 86,2, Husbygårdsskolan från 56,6 till 63,3, Akallaskolan från 81,6 till 83,3 och Hjulstaskolan från 37,7 procent till 58,6 procent behöriga.

- Det är positivt för eleverna, för skolorna och för hela Järvaområdet! Det är ett kvitto på att allt arbete som skolorna lägger ner lönar sig och att vi gjort rätt prioriteringar, säger grundskolechefen Happy Hilmarsdottir.

Fakta och betygsstatistik

  • Bland killarna uppnådde förra läsåret 81,1 procent gymnasiebehörighet medan siffran för detta läsår blev 85,6 procent. Motsvarande siffror för tjejer var förra året 89,0 procent och i år 88,2 procent.
  • Andelen elever, exklusive nyanlända, som i år blev gymnasiebehöriga till de nationella programmen kvarstår i princip på samma nivå sedan ifjol (92,1 procent jämfört med 92,3). 
  • För att öka jämlikheten och likvärdigheten mellan skolorna i Stockholms stad, har staden under många år haft en kraftig omfördelning av resurser via den socioekonomiska ersättningen.
  • För mer statistik på kommun eller skolnivå, gå in på Skolverkets webbplats

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Presskontakt

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Hantverkargatan 3A
10422 Stockholm
Sverige