Pressmeddelande -

En seger för utbildningen

– 50 miljoner extra till UR är en seger för  förstaklassaren som precis ska knäcka läskoden, för niondeklassarna som kämpar med att klara skolan och för alla de som aldrig slutar hungra efter kunskap, säger UR:s vd Erik Fichtelius i en kommentar till regeringens proposition.

I regeringens förslag framhålls UR:s strategiska roll i arbetet med att minska kunskapsklyftorna i samhället. En väl fungerande demokrati kräver välinformerade medborgare. Här har UR:s särskilda uppdrag att sända utbildnings- och folkbildningsprogram stor betydelse. UR får därför 50 miljoner kronor extra per år för att utveckla och vidga sitt utbildningsutbud.

UR har de senaste åren arbetat hårt för att möta de nya kraven för ett framtida lärande, där bildning och tillgänglighet varit två ledord. UR:s kunskapsbank med över 10 000 program fritt och öppet på nätet för alla, är en viktig del i det visionära arbetet. I sin proposition uppmärksammar regeringen detta och menar att det varit centralt för att möta elever och lärares behov. Tillskottet till UR gör det möjligt för UR att även fortsatt tillgängliggöra sin kunskapsbank på nätet. De extra pengarna möjliggör också fortsatta satsningar på till exempel läsutveckling, nationella minoritetsgrupper, personer med funktionsnedsättning och folkbildningen.

I propositionen framkommer vidare att teknikutvecklingen fått ett allt större genomslag i skolor på alla nivåer. Det har i sin tur inneburit en ökad efterfrågan på UR:s utbildningsprogram i undervisningen. Här ser UR att vi har en roll att stärka, bredda och komplettera andras utbildningsinsatser.

UR välkomnar den utvidgade synen på mångfald till att inte bara utgå från ett geografiskt perspektiv. I regeringens förslag stärks också de nationella minoritetsgrupperna. UR ser fram emot en fortsatt dialog och samverkan med de grupperna.  

Regeringen avvisar SVT:s förslag om att ta över UR och motiverar det med att utbildnings- och folkbildningsprogram är särskilt värdefulla och gynnas av modellen med tre separata programföretag.

– Vi ser nu fram emot att fördjupa samarbetet med både SVT och Sveriges Radio i utvecklingen av Kunskapskanalen, framtida digitala radiokanaler och kring hur kunskapsutbudet kan stärkas med bättre och utökade sändningstider för att nå ut på ett bra sätt till tittare, lyssnare och användare, avslutar Erik Fichtelius.


Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • public service
  • ur
  • utbildning
  • utbildningsradion
  • sveriges utbildningsradio
  • erik fichtelius
  • proposition
  • sändningstillstånd

Regioner

  • Stockholm

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Kontakter

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00

Relaterat innehåll