Gå direkt till innehåll

Inbjudan pressträff: Gud, Linné, Darwin och Intelligent design

Tid 31 Maj 2007 11:00 – 12:30

Plats sal 2-0024 Engelska Parken, Thunbergsvägen 3

Media inbjuds till pressträff där ledande forskare inom ämnet religion och vetenskap diskuterar Intelligent design och relationen mellan religion och vetenskap i dag. Pressträffen ges inom ramen för en tvärvetenskaplig konferens med rubriken Linné och Homo Religiosus, arrangerad av teologiska fakulteten den 30 maj till 2 juni. I anslutning till konferensen, som tar upp olika perspektiv på de biologiska rötterna till religiösa upplevelser och mänsklig identitet, arrangeras ett särskilt presseminarium, där journalister får träffa tre internationellt ledande forskare på området. De ger sin bild av den nutida offentliga diskussionen om biologi och religion. Vilken betydelse har de, och hur påverkar de varandra? Får vi en ökad misstro mot vetenskapen i takt med ökat intresse för religion? Deltagare: Simon Conway Morris, professor i evolutionär paleobiologi vid University of Cambridge. John Hought, katolsk professor i teologi vid Georgetown University, USA Moderator: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskningsforskning vid Uppsala universitet. Pressträffen avslutas med lunch för dem som vill. Tid och plats: 31 maj, kl. 11-12.30, sal 2-0024 Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 Anmälan till: anneli.waara@uadm.uu.se , 070-425 07 18 Om konferensen: Flera internationellt ledande forskare, bland annat från USA och England, finns bland huvudtalarna under konferensen, som är indelad i tre olika teman. Det första tar sin utgångspunkt i idéhistorien. Carl von Linné hade djupa rötter i den svenska kyrkan, men hur såg hans relation till kyrkan ut? Under 1700-talet pågick en livlig diskussion i Europa om relationen mellan Gud, naturen och människan. Hur såg Linné på förhållandet mellan religion och biologi, och vad kan vi lära av detta i dagens dialog om religion och vetenskap? Nästa tema handlar om religionen som unikt för människan. Ingen annan art ber, tror på Gud eller utför religiösa ritualer. Vad betyder detta ur ett evolutionärt perspektiv? Det finns forskning som hävdas visa att det finns biologiska och neurologiska orsaker bakom religiösa upplevelser. Hur säkra är resultaten och hur förhåller sig detta till kulturella förklaringar? Sista temat behandlar nutida teorier om människans natur. Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Vad bör vi värdera i livet? Hur kan en dialog mellan vetenskap, religion och filosofi hjälpa oss att bättre förstå människans natur – om det finns en sådan? På vilket sätt bidrar teologin samt dagens biologiska och psykologiska forskning till förståelsen av människan och på vilket sätt utmanar de olika perspektiven varandra? Mer information om konferensen: http://www.teol.uu.se/conference/ Kontaktperson: Carl-Reinhold Bråkenhielm, 018-471 21 98, 070-425 02 51, e-post: Brakenhielm@teol.uu.se Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/gud.linne.id8E2.html ======================================================================== Pressinformatör Anneli Waara E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se Telefon: 018-471 1974 Mobil: 0704-250718 Fax: 018- 471 1520 Adress: Box 256, 751 05 Uppsala

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Relaterat innehåll

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum