Gå direkt till innehåll
Årets innovationsstipendiater utsedda

Pressmeddelande -

Årets innovationsstipendiater utsedda

Årets mottagare av årets innovationsstipendium, som delas ut av Ångström Material Academy vid Uppsala universitet, är doktoranderna Erik Jämstorp, Johan Forsgren och Anders Persson samt studenten Ingrid Ajaxon.

Vid Uppsala universitet finns många doktorander och examensarbetare som bedriver materialforskning tillsammans med industrin, eller utvecklar forskningsidéer med kommersiell potential. Ångström Material Academy, ÅMA, uppmärksammar dessa entreprenörer genom en årlig utdelning av Innovationsstipendiet till doktorand eller examensstudent som bedömts ha nått extra långt i dessa strävanden. Innovationsstipendiet är instiftat av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala.

Årets stipendium tilldelas:

Doktoranderna Erik Jämstorp och Johan Forsgren vid avdelningen för Nanoteknologi och funktionella material för sitt mycket innovativa arbete med ett nytt material, som har potential att kunna leverera kraftfulla smärtstillande medel på ett säkert sätt till patienter. Arbetet har utförts i samarbete med ett företag och bygger på avancerad forskning som ligger nära en möjlig kommersialisering.

Doktoranden Anders Persson vid avdelningen för Mikrosystemteknik för sitt arbete med miniatyriserade treaxliga magnetfältssensorer för i första hand rymdtillämpningar. Arbetet har inneburit flera mycket innovativa lösningar då oväntade tillverkningssvårigheter har dykt upp. Parallellt med avancerad akademisk forskning har kommersiellt samarbete diskuterats inom såväl rymdbruk, geologi som marin arkeologi.  

Examensarbetaren Ingrid Ajaxon vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik för sitt arbete med utvecklandet av en karakteriseringsmetod för solcellstillämpningar. Arbetet bygger på avancerad forskning som har bidragit till en metod som nu är redo för att användas i utvecklingen av kiselfilmer för solceller.

Kontaktuppgifter: Erik Jämstorp, tel: 018-471 58 63, erik.jamstorp@angstrom.uu.se, Johan Forsgren, tel: 070-617 83 20, johan.forsgren@angstrom.uu.se Anders Persson, tel: 018-471 31 11, anders.persson@angstrom.uu.se, Ingrid Ajaxon, tel: 070-300 38 29, ingrid.ajaxon.9082@student.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Anneli Waara

presskommunikatör 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum