Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets pedagogiska pristagare utsedda

En teolog, en biolog, en narkosläkare och en företagsekonom får årets pedagogiska pris vid Uppsala universitet. Dessutom tilldelas historiken Gunnel Cederlöf det fria priset för sina insatser för internationalisering i undervisningen.

De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller. Det femte, fria priset delas ut för specifika pedagogiska insatser som universitetet speciellt vill lyfta fram, den här gången gäller det internationalisering i undervisningen.

- Den pedagogiska utvecklingen inom våra utbildningar är avgörande för vårt arbete att fortsätta vara attraktiva för studenter världen över. Arbetet drivs av många eldsjälar vid universitetet och det är lika roligt varje år att få belöna några av dem, säger prorektor Kerstin Sahlin, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan den 19 november. Prissumman är 20 000 kronor.

Nedan följer pristagarna och motiveringarna.

Jonas Holmstrand, verksam vid teologiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning

Jonas Holmstrand förenar ämnesengagemang och strävan efter att göra studenterna delaktiga i teologins utveckling, med omsorg om varje enskild student: Alla ska känna möjlighet att utvecklas och att lyckas utifrån egna förutsättningar. Presentation och tillämpning av nya forskningsrön och aktuella perspektiv bereds stort utrymme i hans undervisning. Detta i kombination med att han kontinuerligt för en dialog med sina studenter gör att hans kurser upplevs som ett gemensamt utforskande av ämnet. Hans förmåga att i konstruktiv anda återkoppla på individuella arbeten, oavsett om dessa har utgjort en kritisk analys av exegetisk forskning eller en muntlig presentation, är mycket uppskattad. En student ger uttryck för sin entusiasm med orden: ”Helt plötsligt var grekiskan lätt!”

Universitetslektor Ingrid Ahnesjö vid institutionen för ekologi och evolution har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Ingrid Ahnesjö har oförtröttligt strävat efter att utveckla studenternas färdigheter inom ramen för projektet Dialog för naturvetare, detta genom att utmana dem att formulera nya tankar i både tal och skrift. Hon stimulerar dem till att arbeta vetenskapligt; ställa hypoteser och utforma experiment. Därtill ser hon verkligen sina studenter. Hon ger dem återkoppling på deras insatser men också bekräftelse som personer. Tack vare sitt helhetsperspektiv och sin utmärkta kontakt med såväl lärare som studenter har hon en god blick för vad som behöver förändras. Hon har också förmågan att ge sina kollegor konstruktiva synpunkter som hjälper dem att vidareutvecklas och att våga anta nya utmaningar. Både inför och under träning av kommunikationsfärdigheter stöttar och entusiasmerar hon sina lärarkollegor.

Jakob Johansson, överläkare vid anestesikliniken vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

För Jakob Johansson står god klinisk handledning i fokus. Med brinnande entusiasm sprider han sina kunskaper och erfarenheter till andra. Med honom som inspiratör och pådrivande kraft har i synnerhet anestesikliniken förvandlats till en veritabel vallfartsort för läkarstudenter när det gäller klinisk praktik. Han har infört klinik-Kurt, ett system för att utvärdera den kliniska handledningen och bemötandet av studenterna. Tack vare sin stora entusiasm har han lyckats engagera studenterna i deras egen utbildning. Slutligen har han också agerat som den främsta drivkraften bakom en webbaserad pedagogisk meritportfölj.

Universitetslektor Leon Caesarius, verksam vid företagsekonomiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällskunskap

Leon Caesarius stora engagemang och genuina intresse för sitt ämne skapar ett positivt lärandeklimat som får studenterna att växa. Han har förmågan att nå varje student. Han lyckas med humor, tydligt ställda krav och konstruktiv återkoppling stimulera till reflektion och framsteg. Leon bedriver kontinuerlig kursutveckling. Han har dessutom varit med och tagit fram nya läromedel samt varit involverad i utvecklingen av institutionens kursportaler. På ett förnämligt sätt lyckas han inte minst integrera sin egen forskning i undervisningen. Med sitt engagemang för studenternas lärande fungerar han som en viktig inspirationskälla för sina kollegor.

Forskare Gunnel Cederlöf, verksam vid historiska institutionen, har tilldelats 2010 års fria pris på temat ”Internationalisering i undervisningen”

Gunnel Cederlöf har på ett berömligt sätt förenat engagemang för globalhistoriska perspektiv i undervisningen med lika glödande engagemang för internationella lärarutbyten. Hon är garant vid historiska institutionen för att internationella perspektiv anläggs inom samtliga kurser, och har själv utvecklat flera kurser med globalhistorisk inriktning. Därtill har hon initierat och drivit ett utbyte med Calcutta University som tillåter lärare från detta universitet och Uppsala universitet att undervisa vid varandras lärosäten. Detta har upplevts som mycket värdefullt av både lärare och studenter.

För mer information kontakta: Ann-Sofie Henriksson, biträdande utvecklingschef, avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, tel: 018-471 1095, ann-sofie.henriksson@uadm.uu.se , Kerstin Sahlin, prorektor och ordförande i beredningsgruppen, tel: 018- 471 19 02, kerstin.sahlin@uadm.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum