Gå direkt till innehåll
Martha Finnemore och Alexander Wendtprisas för sitt bidrag till forskningen om internationella relationer. Illustration: Anna Ileby
Martha Finnemore och Alexander Wendtprisas för sitt bidrag till forskningen om internationella relationer. Illustration: Anna Ileby

Pressmeddelande -

Alexander Wendt och Martha Finnemore tilldelas Skytteanska priset i statsvetenskap

Skytteanska stiftelsen har nöjet att meddela att Alexander Wendt och Martha Finnemore tillsammans tilldelas det 29:e Skytteanska priset i statsvetenskap. Priset innebär ett erkännande av deras exceptionella bidrag till området, särskilt genom att främja det konstruktivistiska tillvägagångssättet i studiet av internationella relationer.

Skytteanska priset anses vara den mest ansedda utmärkelsen inom statsvetenskap och kallas ofta ”Nobelpriset i statsvetenskap”. Det tilldelas årligen till forskare som har gjort banbrytande insatser för att främja förståelsen av statsvetenskap och dess relevans i dagens värld. Den internationellt sammansatta priskommittén väljer pristagarna baserat på nomineringar från vetenskapssamhället.

Wendt och Finnemore har revolutionerat området statsvetenskap genom att göra det konstruktivistiska perspektivet till en ledande position inom studiet av internationella relationer. Deras arbete har inte bara förnyat, utan även fördjupat vår förståelse av internationell politik och belyst nya aspekter av det globala systemets dynamik.

Motiveringen från priskommittén lyder:

”För att ha formulerat och empiriskt påvisat nyttan med konstruktivism och därigenom förnyat och fördjupat förståelsen av internationell politik.”

Alexander Wendts banbrytande artikel ”Anarchy is What States Make of It”, publicerad 1992, markerade en vändpunkt inom forskningsområdet internationella relationer. Hans konstruktivistiska tillvägagångssätt utmanade rådande paradigmer -realism och liberalism - genom att betona rollen av sociala konstruktioner och normer för att forma staters beteende och intressen.

Martha Finnemore har genom sin inflytelserika forskning och empiriska arbete bidragit avsevärt till att främja konstruktivismen inom studiet av internationella organisationer och deras påverkan på global styrning. Hennes arbete har belyst den avgörande rollen av normer och idéer för att forma staters beteende inom internationella institutioner.

Skytteanska priset, som inkluderar en prissumma på en halv miljon kronor och en silvermedalj, kommer att överlämnas till Alexander Wendt och Martha Finnemore vid en högtidlig ceremoni vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta:

Michal Grahn, fil. dr., Ceremonimästare för Skytteanska priset, e-post: michal.grahn@statsvet.uu.se tel: 070 066 49 26

Läs mer om priset på Skytteanska prisets webbplats.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet

Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden

Besök våra andra nyhetsrum