Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dags för årets Karl Johan Öbrinkföreläsning

Inger Andersson, professor vid institutionen för molekylärbiologi på SLU och en av Sveriges ledande strukturbiokemister, håller årets Karl Johan Öbrinkföreläsning på BMC den 26 november.

Inger Andersson är en av Sveriges ledande strukturbiokemister och sedan 1997 professor i växtbiokemi vid SLU. Hon har under mer än 25 år varit verksam inom Uppsalas strukturbiologikonsortium vid BMC, ett mycket framgångsrikt nätverk för forskning och undervisning vid Uppsala universitet och SLU.

Inger Andersson har gjort en serie banbrytande studier av enzymers struktur. Bland exemplen återfinns ett av de allra viktigaste proteinerna i naturen; växternas koldioxidfixerande enzym Rubisco och antibiotikabildande enzym från Streptomycesbakterier.

- Tillämpningarna av hennes forskning kommer sannolikt att vara en del av lösningen på några av vår tids största utmaningar inom energi- och jordbrukssektorn, men även för de ökande problemen med antibiotikaresistens. Hennes nära samarbete över universitets- och fakultetsgränser är helt i överensstämmelse med Öbrinks vision om BMC, säger Catharina Svensson, föreståndare på BMC.

Karl Johan Öbrink-föreläsaren utses årligen ur gruppen BMC-anknutna forskare. Priset, som är symboliskt, ska ges till en nu aktiv forskare inom biovetenskaperna vars verksamhet präglas av Karl Johan Öbrinks anda, dvs där samarbete över gängse gränser tydligt framgår, men där forskarens särart och engagemang för det egna fältet också symboliserar Karl-Johan Öbrinks vision om en "integrerad integritet".

Karl Johan Öbrink föddes i Tierp och påbörjade medicinska studier vid Uppsala universitet 1938. Han var ansvarig för grundandet av BMC och var dess föreståndare fram till sin pensionering 1984.

Förläsningens titel: "Photosynthetic carbon fixation - the global challenge"
Tid: Torsdagen den 26 november, kl. 15.00
Plats: The Svedbergsalen (B8) på BMC

Mer information: Catharina Svensson, tel: 018-471 4531 eller catharina.svensson@imbim.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum