Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU:s demokratisering kräver nationella initiativ

Björn Lindberg har undersökt möjligheten att öka demokratin inom EU genom ökad konkurrens mellan partierna i EU och val över nationsgränserna. Han kommer fram till att en sådan förändring kräver initiativ och engagemang från partierna på nationell nivå. Disputationen äger rum den 22 maj vid Uppsala universitet.

I sin avhandling utvärderar Björn Lindberg partiernas betydelse för EU:s demokratisering. I representativa demokratier har politiska partier framgångsrikt fungerat som överförare av väljarnas åsikter till politik. Vissa forskare hävdar därför att ökad konkurrens mellan partier i EU skulle göra unionen mer demokratisk, medan andra menar att de europeiska partierna skulle kunna kollapsa av det offentliga trycket som skulle bli resultatet av ökad politisk konkurrens.

Eftersom sammanhållna partier är en förutsättning för en fungerande representativ demokrati har Björn Lindberg analyserat hur partigrupper i EU-parlamentet skulle kunna åstadkomma sammanhållet röstbeteende över nationsgränserna. Hans analys visar att de två största partigrupperna har disciplinära åtgärder att ta till mot individuella medlemmar som röstar illojalt. Men den visar också att partiguppens ledning inte kan bestraffa de nationella partidelegationerna. Sammanhållna partier är därför beroende av ett frivilligt samarbete mellan nationella partidelegationer inom varje partigrupp.

Hans slutsats är att det blir svårt för partigrupperna att upprätthålla sammanhållna val om det offentliga trycket på parlamentsledamöterna ökar genom en mer öppen politisk ordstrid på en europeisk nivå.

- Ansvaret för en framgångsrik demokratisering av den europeiska unionen genom partikonkurrens ligger alltså i de nationella partiernas händer, säger Björn Lindberg.

Läs avhandlingen på Uppsala universitets webbplats.

För mer information, kontakta Björn Lindberg, mobilnummer: 073-634 62 68, eller e-post: Bjorn.Lindberg@statsvet.uu.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Anneli Waara

presskommunikatör 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum