Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fakulteten för utbildningsvetenskaper utser ny hedersdoktor

Fakulteten för utbildningsvetenskaper har beslutat utse Johan Heilbron, professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam i Holland, till ny hedersdoktor vid fakulteten.

Professor Johan Heilbron har gjort betydande bidrag till den historiska sociologin, vetenskapssociologin, den ekonomiska sociologin, litteratursociologin samt till forskningen om högre utbildning. Han är verksam både i Holland, där han sedan 2008 är professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam, och i Frankrike, där han sedan 2000 är forskningsledare vid Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne.
Professor Heilbrons studier under 1980-talet av den franska sociologin förhistoria var en pionjärinsats inom ett då tämligen outforskat område. Sedan tidigt 1990-tal har han framför allt studerat olika aspekter av transnationalisering och globalisering inom vetenskap, akademin, finansvärlden och multinationella företag. Han har under många år samarbetat med Uppsalaforskare på flera olika institutioner, bland annat inom utbildningssociologi och statsvetenskap, och har även varit verksam vid SCAS, Swedish Collegium for Advanced Studies, i Uppsala.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

För mer information, kontakta värden Donald Broady, tel: 018-471 24 11, donald.broady@edu.uu.se, eller fakultetshandläggare Maria Karlberg, 018-471 23 06, maria.karlberg@uadm.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477, och rankat som ett av världens främsta universitet. Vi är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning och tydliga mål: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Hela universitetet ska stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Vår viktigaste tillgång är alla de individer - mer än 54 000 studenter och 7 500 anställda - som med sin nyfikenhet och sitt engagemang utvecklar oss. www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum