Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fiskar fattar bättre beslut i grupp

Konsensus ligger ofta bakom politiska och juridiska beslut i demokratier, men detsamma gäller faktiskt också i fisksamhällen. Det visar Uppsalamatematikern David Sumpter och biologiforskare från Leeds University i en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Juridiska system baseras på idén att en grupps genomsnittliga mening är mer pålitlig en ensam experts och att gruppen bör komma fram till konsensus i en fråga. Inte alltid så lätt för människor men är det ens möjligt i djurvärlden?

I den aktuella studien presenteras bevis på att små grupper av spigg når konsensus när de ska välja en av två potentiella ledarfiskar. Genom att använda modeller av ledarfiskar med olika egenskaper kända för att vara mer eller mindre positiva tecken på god "fiskhälsa" och presentera dessa för grupper av fiskar kunde forskarna studera fiskarnas val av ledare. De kunde visa att beslutet följde en enkel regel.

- När tillräckligt många fiskar valde samma sak följde alla andra efter och även om det kunde leda till fel beslut så blev det rätt i en majoritet av fallen, säger David Sumpter, forskare i tillämpad matematik vid Uppsala universitet.

Studien visade också att en större grupp fiskar hade större chans att välja "rätt" ledare än en liten grupp - och att en ensam fisk ofta väljer fel. Detta stämmer väl överens med teorier som säger att chansen att fatta ett korrekt beslut är större ju större gruppen är, medan beslut i en liten grupp i större utsträckning speglar individuella åsikter.

David Sumpters forskning är inriktad på att med matematikens hjälp försöka förklara och förstå den intrikata kommunikationen mellan djur som lever i grupp för att bättre förstå den kollektiva organisationen. Vissa arter har ett stort mått av samarbete, medan andra framför allt drivs av att få mat eller skydd för egen del. Hur fattas gemensamma beslut? Han har tidigare använt liknande matematiska modeller för att beskriva myror, afrikanska gräshoppor och fåglar.

- Att härma andra när man ska ta ett svårt beslut är ofta ett strategiskt bra val, även om det förstås finns undantag, säger David Sumpter.

I sina studier använder han en kombination av laboratorie- och fältexperiment, datorsimuleringar och matematisk modellering i samarbete med forskare inom andra områden.

Läs artikeln på Current Biologys webbplats.

För mer information, kontakta David Sumpter, tel: 018-471 32 14, e-post: david.sumpter@math.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum