Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Generalsekreterare och professor nya hedersdoktorer inom juridik

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, och professor Paul Oberhammer vid universitetet i Wien har utsetts till nya hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Anne Ramberg är sedan år 2000 den första kvinnliga generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund. Hon är en pionjär på många sätt och genom hennes ledarskap i samfundet har hon satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt. Som generalsekreterare har hon i alla sammanhang oförtrutet framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda. Detta har skett inom ramen för såväl hennes arbete inom samfundet som i den rättsvetenskapliga debatten. Anne Ramberg har därtill under åren visat stort engagemang för utbildningsfrågor för både yngre studenter och blivande advokater i ämnen som t.ex. konstitutionell rätt. Genom sitt initiativ till Hilda-, Sofia- och Ruben-programmen har hon också visat hur jämställdhet och mentorsprogram kan genomföras i praktiken på ett mycket framgångsrikt sätt. I alla sammanhang där Anne Ramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.

Paul Oberhammer är professor i civilprocess och dekanus vid den juridiska fakulteten i Wien, efter att tidigare ha innehaft professurer i Tyskland (Greifswald, Halle-Wittenberg) och Schweiz (Zürich). Han är en av de klarast lysande stjärnorna på den internationella processrättens himmel, något han förenar med en ledande ställning i nationell civilprocessrätt, inklusive skiljeförfarande, inom den tyskspråkiga världen. Han har lett och deltagit i talrika internationella forskningssamarbeten och har en mycket omfattande vetenskaplig produktion på sin meritlista. Oberhammer har sedan början av 2000-talet återkommande varit involverad i främst forskningssamarbete, men också utbildningsutbyte, med Juridiska fakulteten i Uppsala, särskilt inom processrättsämnet. Hans kanske viktigaste insats är initierandet och upprätthållandet av ett årligen återkommande möte mellan doktorander i Zürich, Wien, Ljubljana och Uppsala, vilket nu gått in på elfte året.

Kontaktpersoner:

För Anne Ramberg: professor Karin Åhman, tel 070-590 61 77, karin.ahman@jur.uu.se, eller docent Sandra Friberg, tel 070-458 04 20, sandra.friberg@jur.uu.se

För Paul Oberhammer: professor Torbjörn Andersson, tel: 070-167 92 53, torbjorn.andersson@jur.uu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum