Gå direkt till innehåll
Till utseendet går det inte att skilja mellan den nyupptäckta humlearten Bombus incognitus och Bombus sylvicola, så forskarna kan inte säga vilken av de två arterna humlan på bilden tillhör. Foto: Jennifer Geib
Till utseendet går det inte att skilja mellan den nyupptäckta humlearten Bombus incognitus och Bombus sylvicola, så forskarna kan inte säga vilken av de två arterna humlan på bilden tillhör. Foto: Jennifer Geib

Pressmeddelande -

Gensekvensering avslöjar ny humleart

När de studerade genetisk mångfald hos humlor i Rocky Mountains, USA, hittade forskare från Uppsala universitet en ny art. Den nyupptäckta humlan har fått namnet Bombus incognitus. Forskningen presenteras i tidskriften Molecular Biology and Evolution.

Humlor är mycket viktiga för jordbruket och naturen på grund av sin roll i pollinering. Det finns fler än 250 humlearter och de förekommer främst i nordliga tempererade regioner. Effekterna av klimatförändringar har lett till en oroväckande minskning hos många arter och humlorna i alpina och arktiska miljöer är särskilt hotade. Samtidigt är mångfalden av humlearter i dessa miljöer fortfarande inte helt utforskad.

Matthew Websters forskargrupp vid Uppsala universitet har tillsammans med kollegor i USA studerat genetisk mångfald hos humlor i Rocky Mountains, Colorado. De har samlat in hundratals prover och sedan sekvenserat humlornas hela arvsmassa. Överraskande nog avslöjade denna data en ny art. Till utseendet gick den nya arten inte att skilja från humlan Bombus sylvicola men på genetisk nivå kunde forskarna konstatera att den skiljde sig på ett distinkt sätt. Forskarna gav den nya arten namnet Bombus incognitus.

Genom att jämföra arvsmassan hos Bombus sylvicola och Bombus incognitus kunde teamet ta reda på hur denna nya art bildades. De hittade signaler som överensstämde med genflödet mellan arterna under deras utveckling. De identifierade också delar av kromosomer som är oförenliga mellan arterna, som fungerar som genetiska hinder för genflöde och sannolikt var viktiga för separationen av arterna.

Forskarnas nya resultat indikerar att antalet humlearter i arktiska och alpina miljöer kan vara större än vad man tidigare trott. Det är möjligt att bergig terräng bidrar till artbildning. Kallanpassade populationer kan isoleras på höga höjder under uppvärmningsperioder i sin evolutionära historia, vilket kan leda till bildandet av nya arter. Det är också möjligt att ytterligare genomsekvensering av humlor kommer att avslöja ännu fler arter som hittills inte har upptäckts.

För mer information kontakta Matthew Webster, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, tel: 018 471 4391, e-post: matthew.webster@imbim.uu.se

Christmas MJ, Jones JC, Olsson A, Wallerman O, Bunikis I, Kierczak M, et al. Genetic barriers to historical gene flow between cryptic species of alpine bumblebees revealed by comparative population genomics. Molecular Biology and Evolution. in press. doi:10.1093/molbev/msab086

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum