Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Genusvetare om genus och kön i hjärnan

Hjärnans biologi är ofta föremål för het genusdebatt i media, där olika sidor inte tycks hitta något att vara överens om. Vid Uppsala universitet arrangeras denna vecka ett symposium inom ramen för excellensprogrammet GenNa vid Centrum för genusvetenskap, där just frågor om biologi och kön sätts under luppen.

Är hjärnan könad? Hur produceras kunskap om könade hjärnor inom neurovetenskaperna? Vad har hjärnans biologiska processer med genusvetenskap att göra? Vilken roll spelar populärvetenskap och media i uppfattningar om vad som utmärker kvinnliga och manliga hjärnor? Den 25 mars träffas genusvetare från hela världen i Uppsala för att diskutera och lyfta fram intressanta frågeställningar för forskning.

Symposiet NeuroGenderings för samman genusvetenskap med de senaste resultaten inom neurovetenskaperna rörande likheter och skillnader mellan könen. Syftet är att förklara och potentiellt förändra hur den könade hjärnan skapas, vilken roll den spelar och vilka dess begränsningar är.  Målet är att identifiera centrala frågor och ämnen, att lyfta fram gemensamma teoretiska ambitioner och definiera forskningsstrategier för kritiska studier av den könade hjärnan.

NeuroGenderings består av en dag med öppna föreläsningar och en efterföljande sluten workshop som syftar till att bygga ett internationellt forskningsnätverk. Till den öppna dagen är en rad internationellt erkända forskare med olika perspektiv på fältet kritiska neurovetenskapsstudier inbjudna.

Representanter för media hälsas välkomna till de öppna föreläsningarna mellan kl. 10.15 och 17.30.

Information om program, tid och plats finns på universitetets webbplats.

För mer information vänligen mejla body@gender.uu.se

Ämnen

Taggar


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum