Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Guldregn över forskning om geners funktion

Leif Andersson har de senaste åren presenterat upptäckt efter upptäckt om den genetiska bakgrunden till olika husdjurs egenskaper. Flera av rönen öppnar för intressanta medicinska tillämpningar. Nu får han ett femårigt anslag på 31 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att ta reda på mer om dessa geners funktion.

-    Det är förstås fantastiskt roligt. Vi har finansiering för genetisk screening, men det är kostsamt att gå vidare och ta reda på mer om genernas funktion och mekanismen bakom sambanden. Det kan vi göra nu, säger Leif Andersson, professor i funktionell genomik vid Uppsala universitet.

Det är en lång rad upptäckter som gjort av Leif Anderssons forskargrupp, ibland i samarbete med kollegor på andra lärosäten. Just husdjurens genetik fungerar oerhört bra för att ta reda på genetisk bakgrund till olika egenskaper, eftersom man kan dra nytt av den selektion av gener som gjorts genom avel på vissa egenskaper.

Genetisk forskning på husdjur förekommer på flera håll i världen, men Leif Anderssons angreppssätt skiljer såtillvida att han ställer mer grundläggande frågor om husdjurens biologi. Till exempel hur det har gått till när vildsvinet utvecklats till tamsvin eller varför bara vissa islandshästar kan utförs flygande pass.

-    Genom att ställa grundläggande frågor så visar det sig väldigt ofta att svaren öppnar för olika spännande tillämpningar, säger han.

Inom ramen för det nu finansierade projektet planeras bland annat följande delprojekt:
1.    Klarlägga funktionen av transkriptionsfaktorn ZBED6 som är unik för däggdjur med livmoder. ZBED6 upptäcktes när forskarna studerade den genetiska bakgrunden till grisars muskeltillväxt.
2.    Följa upp en studie som nyligen publicerats om den genetiska bakgrunden till hästars rörelsemönster
3.    Att gå vidare och studera de gener som haft störst betydelse för vildsvinets evolution till tamsvin.

För mer information, kontakta Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi samt SciLifeLab, mobil: 070-514 49 04, leif.andersson@imbim.uu.se


Läs mer om Leif Anderssons forskning om:
Hönans vilda ursprung.
Den vita hästens genetik.
Så bytte husdjuren färg.
Ärftlig neurologisk sjukdom hos hund.
Hästens arvsmassa.
Muskelutveckling hos grisar.
Arvmassa kartlagd hos åtta olika tamhöns.
Svarta höns evolution.
Gångmönster hos häst och mus.
Tamgrisens vilda ursprung.
Genetisk mekanism bakom tillväxt hos höns.
Därför måste griskultingar huttra sig varma.
Hundens genetik modell för medicinsk forskning.

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum