Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gustaf Adolfs-medaljen till Robert Sund

Robert Sund, OD:s avgående körledare, har tilldelats den äldre Gustaf Adolfs-medaljen i guld. Han får medaljen för sin betydelsefulla gärning som körledare, musikskapare och utvecklare av körtraditioner vid Uppsala universitet. Robert Sund har under drygt fyrtio år verkat i musiklivet vid Uppsala universitet. Han blev 1968 vicedirigent i Orphei Drängar. Sund delade det konstnärliga ledarskapet för kören med Eric Ericsson från 1985 och efterträdde denne som körens dirigent 1991, en befattning han nu lämnar efter sjutton år. Åren 1971-1988 var han dirigent för Allmänna Sången och grundade även damkören La Cappella 1986. Robert Sund har således under sin långa tid som uppsaliensisk körledare lett tre av universitetets körer, samtliga i dag internationellt räknade bland de främsta i sin kategori. Medaljen överlämnades av rektor Anders Hallberg i lördags den 19 april i samband med OD:s vårkonsert, som också var Robert Sunds avskedskonsert. Om medaljen: Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen, präglades ursprungligen till minne av de Gustavianska arvegodsens överlämnande till universitetet. Medaljen kallas också ”Hedlingermedaljen” efter sin gravör Karl Johan Hedlinger, som var verksam under tidigt 1700-tal. Medaljen är av 8:e storleken och finns i silver och guld. Framsidan bär konungens bröstbild och frånsidan en antikt draperad sångmö. Medaljen tilldelas person vars tjänstgöring vid universitetet varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller för andra utomordentliga förtjänster vid universitetet.

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum