Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda

Fyra universitetsanställda har tilldelats årets Gustaf Adolfsmedaljer för sina insatser vid Uppsala universitet. Medaljerna överlämnas vid en högtid i universitetshuset den 24 maj. Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen är präglad av Hedlinger, som levde i början av 1700-talet och anses som Sveriges förnämste medaljgravör, till minne av de Gustavianska arvegodsens överlämnande till universitetet. Medaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och ansvarat för särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefulla uppdrag. Medaljerna överlämnas den 24 maj, kl. 13.30 i universitetshuset, sal X. Följande personer får årets medaljer: Guld: Henry Johansson utnämndes till professor i endokrinologisk kirurgi 1985 och har förenat en omfattande vetenskaplig verksamhet med arbete på Akademiska sjukhuset och vid medicinska fakulteten, där han 1987-1993 var prodekanus. Sedan 2000 är han ordförande i styrelsen för stiftelsen för det medicinhistoriska museet i Uppsala, där han verkat för att bevara och utveckla verksamheten. Joseph Nordgren, professor i mjukröntgenfysik sedan 1988. Han har haft flera förtroendeuppdrag, bland annat som sektionsdekan i fysik. Hösten 2006 fick han rektors uppdrag att planera och leda en omfattande utvärdering av forskningen vid Uppsala universitet, Kvalitet och förnyelse 2007. Nordgrens insatser var avgörande för dess framgångsrika genomförande. Silver: Lars Fransson har i mer än 25 år med stor energi arbetat för att främja universitetets internationalisering, under huvuddelen av tiden som chef för Internationella kansliet. Han har framgångsrikt etablerat kontakter med framstående utländska universitet, vilket lett till breda studentutbyten. Som en god ambassadör för universitetet har han aktivt engagerat sig i flera internationella samarbetsorgan och bidragit till universitetets renommé i omvärlden. Birgitta Segerfeldt tillträdde 1978 som akademistallmästare vid universitetets ridinstitution. Hon var den första kvinnan på detta traditionstyngda ämbete och har för universitetets räkning genomfört ridundervisning och tillhandahållit hästar vid olika evenemang. Genom sin stora kunskap om hästar, ridning och samverkan mellan häst och ryttare har hon starkt bidragit till att akademistallet idag är en av Sveriges främsta ridskolor. Kontaktperson: Avdelningsdirektör Iréne Johansson, 018-471 17 04, Irene.Johansson@uadm.uu.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum