Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handplockad forskare utvecklar ny rättsvetenskaplig forskningsmiljö

En ny rättsvetenskaplig utbildnings- och forskningsmiljö med inriktning mot internationell investerings- och handelsrätt ska utvecklas vid Uppsala universitet. För att bygga upp denna miljö har universitetet beslutat att kalla advokaten och professorn Kaj Hobér till professor i ämnet.

Det finns idag ett behov av att utveckla den rättsvetenskapliga forskningen och högre utbildningen inom området internationell handelsrätt. Detta fält inkluderar avtalsslutande och tvistlösning på samhällsområden som är internationella till sin karaktär samtidigt som de har stor kommersiell och statsfinansiell betydelse. Exempel på sådana områden är energi, investeringsavtal, kapitalmarknader och transporter.

Vid Uppsala universitet kommer ett nytt rättsvetenskapligt forskarutbildningsämne och ett nytt juridiskt utbildningsämne att inrättas. Etableringen och utvecklingen av inriktningen ”International Investment and Trade Law” sker vid den juridiska fakulteten, i samråd med den samhällsvetenskapliga fakulteten och Centrum för Rysslandsstudier.

Tre forskningsinriktningar kommer att skapas: Internationell investeringsrätt, Internationell energirätt och Östeuroparätt. På utbildningssidan är målet att inom ett år starta en ettårig masterutbildning i ”Investment Treaty Arbitration”. Sannolikt blir denna utbildning den första i världen i sitt slag. Dessutom kommer flera fördjupningskurser i relaterade ämnen att anordnas.

- För att kunna arbeta med stora samhällsfrågor, till exempel hur staters samvaro på den internationella arenan ska regleras, krävs att vi anpassar forsknings- och utbildningsmiljön. Denna nya plattform, som vi är först med i Europa, skär genom ämnen där vi redan har kompetens, såsom folkrätt och förmögenhetsrätt. Den nya forskningsmiljön kommer också att främja internationalisering av annan närliggande forskning och utbildning, säger Torbjörn Andersson, dekan vid den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Sedan januari 2011 ger högskoleförordningen högskolor rätt att kalla personer till anställning som professor om denne person är av särskild betydelse för verksamheten. Detta blir andra gången Uppsala universitet använder sig av den möjligheten.

Kaj Hobér bedöms ha unika kompetenser som gör honom oundgänglig för den forsknings- och utbildningsmiljö som nu ska utvecklas. Han var under perioden 1997-2009 adjungerad professor i östeuropeisk handelsrätt vid juridiska fakulteten i Uppsala och han var professor i internationell rätt vid Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP) vid University of Dundee 2010.

Kaj Hobér är också ett starkt namn inom den juridiska praktiken. Han är advokat och delägare i advokatfirman Mannheimer Swartling i Stockholm. Kaj Hobér är ett världsnamn inom området för internationella skiljeförfaranden och särskilt inriktad på tvister i anledning av internationella investeringar. Han har till exempel varit djupt engagerad i rysk lagstiftning rörande olja och gas, bland annat i egenskap av juridisk rådgivare för den ryska privatiseringsmyndigheten.

Kaj Hobér tillträder som professor i internationell investerings- och handelsrätt den 1 maj 2012.

För mer information kontakta:
Torbjörn Andersson, tel: 070-167 92 53, e-post: Torbjorn.Andersson@jur.uu.se
Kaj Hobér, tel: 0709-777 582, e-post: kho@msa.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959