Gå direkt till innehåll
Annika Windahl Pontén har skrivit en avhandling om Linnés hushåll. Här står hon framför ett porträtt av Linné. Foto: Mikael Wallerstedt
Annika Windahl Pontén har skrivit en avhandling om Linnés hushåll. Här står hon framför ett porträtt av Linné. Foto: Mikael Wallerstedt

Pressmeddelande -

Hushållet grunden för Carl von Linnés vetenskapliga arbete

Utan en hustru och ett väl fungerande hushåll hade Carl von Linné haft svårt att bli den framstående vetenskapsman han blev. Att behärska sociala koder, som hur man klär sig och bjuder på middagar, var helt avgörande för att kunna göra karriär på 1700-talet. Det framgår av en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet.

– Jag har kartlagt en central och sällan studerad förutsättning för Linnés vetenskapliga verksamhet. I hans omedelbara närhet finns familjen och husfolket. När han själv ska beskriva sin framgång omnämner han dem: kär hustru, vackra barn och bodde i ett ”palais”, säger Annika Windahl Pontén som skrivit avhandlingen.

Under 1700-talet fick vetenskapen, och därmed också dess utövare, en allt mer framträdande roll i samhället. Professorer hade en relativt hög status i ståndssamhället. Att visa vilken samhällsklass man tillhörde var viktigt. Carl von Linné (1707-1778) var därför i högsta grad delaktig i att skapa den offentliga bilden av sig själv. Han var noga med hur han avporträtterades, hur hans hushåll var uppbyggt och vilka föremål han omgav sig med.

Linnés karriär utspelade sig till stora delar i hans hemmiljö där det fanns en hustru, barn, pigor och drängar, blommiga kattuntäcken och gula stolar. I garderoben hängde sammetsrockar och på väggarna porträtt. Porslin med linneablommor beställdes från Kina - inte bara en, utan två gånger.

Hushållet var alltså en betydande del av ansiktet utåt för Carl von Linné och bildas när han och hans hustru Sara Elisabeth 1743 flyttade in den nyrenoverade professorsbostaden inne i Uppsala. Så småningom införskaffades även Hammarby utanför staden.
Paret fick sju barn av vilka fem levde till vuxen ålder. I hushållet ingick också flera pigor och drängar. Utöver det fanns studenter som bodde under kortare eller längre tider hos familjen.

Carl von Linné höll även föreläsningar, så kallade privata kollegier, i sitt hem. En strid ström av kollegor och förnäma gäster, till och med kungligheter kom och gick. Hemmet blev en förlängning av universitetet och utrustades och inreddes för att fylla alla önskvärda funktioner och samtidigt visa upp att här bodde en akademisk ståndsperson.

Allt det praktiska i hushållet var Sara Elisabets ansvar. Hon fördelade arbetet, såg till att allt var i ordning och att besökarna togs om hand på rätt sätt. Stora bjudningar var inget ovanligt. Att allt fungerade var en förutsättning för att Carl von Linné skulle kunna ägna sig åt sitt vetenskapliga arbete och nätverka med rätt personer.

I sin kartläggning över hur Linnés hushåll var ordnat har Annika Windahl Pontén gått igenom ett stort källmaterial däribland texter Linné själv skrivit, brevväxlingar, resedagböcker från Linnés landskapsresor, kvitton, bouppteckningar, mantalslistor och möbler, kläder och föremål som tillhört familjen Linné.

– Ett viktigt syfte med min avhandling har varit att sätta Linné i sitt samtida sammanhang. Det har gjorts många biografiska studier om honom där han ofta framställs som geni och före sin tid. Man ska varken överdriva eller underskatta honom. Det som är så fascinerande och intressant med Linné blir inte mindre intressant om man sätter honom i en 1700-talskontext, snarare tvärtom, säger Annika Windahl Pontén.

För mer information kontakta:
Annika Windahl Pontén, doktorand vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Tel: 070-167 95 06
Epost: annika.windahl_ponten@idehist.uu.se

Referens:
Windahl Pontén, Annika. (2020) Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais: identitet och materialitet i hushållet von Linné. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN: 978-91-513-0916-3, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407529

Faktaruta Carl von Linné
Född: 23 maj 1707 i Råshult, Småland som Carl Linnaeus. Pappan var präst och mamman dotter till kyrkoherde.
Död: 10 januari 1778 i Uppsala
Gift: Sara Elisabeth (född Moraea) dotter till en bergsläkare. Giftermålet ingicks 1739.
Barn: Carl, Elisabeth Christina, Sara Magdalena, Lovisa, Sara Christina, Johannes och Sofia. Alla utom Johannes och Sara Magdalena levde till vuxen ålder.
Egendomar: Bland annat Hammarby och flera andra egendomar i Danmarks socken utanför Uppsala. Professorsbostaden inne i staden ägdes av Uppsala universitet.
Vetenskaplig bedrift: Introducerade ett klassificeringssystem för hur växter och djur ordnas, samt ett system för hur de ska namnges. Var en av dem som grundade Kungliga vetenskapsakademien 1739 och var dess förste preses (ordförande).
Adlad: 1757 av kung Adolf Fredrik.

LÄNKAR:
Uppsala Linneanska trädgårdar: www.botan.uu.se
Svenska Linnésällskapet: www.linnaeus.se
Linnean Society of London: www.linnean.org
Alvin, databas för kulturarvsmaterial, bl a Linnés korrespondens: www.alvin-portal.org
Linnaeus Link, internationell katalog för Linné-material: http://www.linnaeuslink.org
Linnés Råshult: https://linnesrashult.se
Linnés Uppsala: https://linneuppsala.se
Annika Windahl Ponténs blogg om Linné: https://hushalletlinne.blogspot.com

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Åsa Malmberg

Forskningskommunikatör 072-999 95 44

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum