Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mekanism bakom snabb förändring av bakteriers DNA upptäckt.

Sammansättningen av bakteriers DNA kan förändras snabbt om vissa typer av DNA-reparationssystem inaktiveras. Med en ny metod visar Uppsalaforskare resultat som kan förklara varför DNA varierar hos olika organismer och vilka genetiska mekanismer som styr detta. Dessa rön, som publiceras i det nya numret av Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, har betydelse för att förstå grundläggande evolutionära mekanismer.

Hur och varför innehållet av byggstenarna i DNA (baserna G, A, C och T) förändras över tiden är en viktig evolutionär fråga som tidigare huvudsakligen studerats genom att jämföra DNA-sekvenserna av olika bakteriekromosomers innehåll av de fyra DNA-byggstenarna. Dessa studier har visat stora skillnader mellan olika bakteriearter, men att det ändå finns vissa mönster förändringarna, t.ex. så verkar mutationer som förändrar GC-->TA och GC-->AT speciellt vanliga.

I den aktuella studien så har doktoranden Peter Lind använt ett nytt angreppssätt och genom laboratorieexperiment i realtid undersökt vilka typer av mutationer som är vanligast, hur snabbt de bildas och vilka mönster som kan urskiljas under olika betingelser. Genom att bestämma den fullständiga DNA-sekvensen på Salmonellabakterier som saknar vissa DNA-reparationsmekanismer, och som växt i laboratoriet under 5000 generationer, kunde forskarna visa att DNA-sammansättningen kunde förändras mycket snabbt. De visar också att mutationer som beror på syremolekylens påverkan på basen G är speciellt vanliga.

- Dessa resultat kan förklara varför olika organismers DNA-sammansättning varierar och vilka genetiska mekanismer som styr detta. Bakterier som lever som intracellulära parasiter eller endosymbionter saknar vanligen många DNA-reparationssystem och har ofta ett lågt innehåll av baserna G och C. Våra resultat förklarar varför avsaknaden av vissa typer av DNA-reparationssystem mycket snabbt kan leda till ett sänt GC-innehåll, säger professor Dan Andersson, huvudansvarig för studien.

Läs mer på PNAS webbplats.

Kontaktperson: Dan Andersson, tel: 018-471 41 75, eller via e-post: Dan.Andersson@imbim.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum