Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny analysmetod ökar möjligheten att spåra källan till övergödning

En ny analysmetod kan ge forskare bättre möjligheter att spåra varifrån organiska fosforföreningar på botten av sjöar och hav kommer. Metoden skulle göra det lättare att prioritera insatserna för att minska övergödningen. Metoden har utvecklats av Heidi De Brabandere vid Uppsala universitet där hon försvarar sin avhandling den 7 november.

Övergödning är ett stort problem, både för Östersjön och för många sjöar och vattendrag. Övergödningen beror på att vi släpper ut stora mängder näringsämnen som fosfor och kväve i våra vatten. Heidi De Brabandere vid Uppsala universitets institution för fysikalisk och analytisk kemi har tagit fram en metod för att identifiera organiska fosforföreningar som lagrats i sedimentet på botten.

- Att fosfor spelar en stor roll i övergödningen har varit känt sedan 70-talet. Mycket har gjorts, men trots att mängden fosfor vi tillför har minskat så minskar inte fosforhalten i vattnet. Det beror förmodligen på att fosfor som lagrats i sjö- och havssedimentet under vissa förhållanden kan frigöras och bli tillgänglig igen som näringsämne, och kan därmed upprätthålla fosforkoncentrationen och övergödningen, säger Heidi De Brabandere.

Det har tidigare saknats bra analysmetoder för att identifiera dessa organiska fosforföreningar, bland annat för att metodutvecklingen inte riktigt hängt med teknikutvecklingen. Heidi De Brabanderes arbete fyller därför en viktigt lucka.

- För att göra våra insatser så effektiva som möjligt är det viktigt att vi kan identifiera varifrån näringsämnena kommer och hur de frisätts, säger hon.

Hennes metod bygger på masspektroskopiska analyser av bottensedimentet. Analysen gör det möjligt att i betydligt större detalj än tidigare se vilka föreningar som släpper ifrån sig fosfor. Den kunskapen skulle sedan kunna användas för att identifiera källan till utsläppen. Därmed skulle det bli lättare att rikta insatser för att komma till rätta med övergödningen, till exempel genom att införa ny teknik eller ändra processer vid utsläppskällan.

För ytterligare information, kontakta Heidi De Brabandere på 018- 471 36 86, 073-587 12 17 eller heidi.debrabandere@kemi.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

presskommunikatör 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum