Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny bok om högaktuell Darwin

Av många troende ifrågasatt, i forskarvärlden en självklar utgångspunkt - Charles Darwins teori om arternas uppkomst från 1850-talet är mer aktuell än någonsin. Staffan Ulfstrand, professor emeritus vid Uppsala universitet, har skrivit en ny populärvetenskaplig bok för alla som vill veta mer om Darwins teori om evolutionär förändring genom naturligt urval och hur den används inom dagens forskning.

2009 blir ett verkligt Darwin-år: Då firar världen 200-årsjubileet av hans födelse och 150-årsjubileet av hans viktigaste bok, Arternas uppkomst. Staffan Ulfstrands bok handlar om Darwins stora teori om att naturligt urval är den huvudsakliga motor bakom såväl Jordens biologiska mångfald som alla levande varelsers anpassningar till sin livsmiljö. I en rad kapitel skildrar han hur Darwins insikter idag används av forskare i fältarbeten och laboratorium.

- Inom hela fältet av biologisk forskning från global naturvårdsproblematik till hanteringen av läkemedelsresistenta bakterier är förståelse för det naturliga urvalet av grundläggande betydelse, säger Staffan Ulfstrand.

Bokens inleds med några kapitel om Darwins liv med särskild tyngdpunkt på hur han kom fram till sin stora teori. Den blev ett alternativ till den dåtida historieskrivningen, nämligen att livet på Jorden hade uppkommit och fått sin skepnad genom en övernaturlig kraft, som en gudomlig skapelseakt. Ulfstrand berättar vidare om hur Darwins teori används för att förstå hur vår egen art fått sina särdrag, som t ex tvåbentheten, jättehjärnan och våra ultrasociala beteenden.

- Intressant nog föredrar många människor både i vårt land och - än mer - i vissa andra länder fortfarande de religiösa berättelserna, trots att de i sitt vardagsliv förlitar sig helt på vetenskapens landvinningar, säger han.

Darwins teori stöds av enorma mängder vetenskapliga resultat och kan uppfattas därför som en vetenskaplig sanning, påpekar Staffan Ulfstrand. Men det innebär inte att den är undantagen fortlöpande vetenskaplig prövning - tvärtom. I dag är det till exempel högaktuellt att utforska om omvärlden kan påverka vissa geners funktionssätt och om dessa förändringar överförs till kommande generationer (s k epigenetik). Ett annat aktuellt ämne handlar om vilken roll ärftliga faktorer spelar och spelat för människans psyke och dess sjukdomar. Och evolutionsbiologin blomstrar och alstrar ständigt nya spännande resultat.

- Jag har skrivit boken för alla som är intresserade av livet på Jorden och dess mångfaldiga uttrycksformer, inklusive vår egen arts tillblivelse och egenskaper, säger Staffan Ulfstrand.

Referens: Darwins idé - den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag. Östlings Bokförlag Symposion.

Hör Staffan Ulfstrand berätta om sin bok på Youtube.

För mer information, kontakta Staffan Ulfstrand på staffan.ulfstrand@ebc.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum