Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny ekonomi avspeglades i 1700-talets textilimport

På 1720-talet, under Arvid Horns regering, lades den ekonomiska politiken om för att få Sverige på fötter efter freden i Nystad. Importen skulle minska till förmån för den inhemska produktionen. Lili-Annè Aldman har i sin avhandling studerat Stockholms textila importörers anpassning till den nya politiken. Hon lägger fram sin avhandling vid Uppsala universitet den 8 maj. Arvid Horns nya regering tar vid medan ryssarna härjar och bränner längs östersjökusten. Utrikeshandeln släpps fri, en frihet som dock blev en kortvarig. Redan året efter freden i Nystad 1721 inleds en ny ekonomisk politik för att få Sveriges ekonomi på fötter, inte minst genom att stödja inhemsk produktion. Successivt växer en allt hårdare attityd fram mot import av varor som kunde tillverkas inom landet. Samtidigt stöds en omorientering av utrikeshandeln bort från de traditionella östersjöhamnarna. Det fanns en politisk medvetenhet om att denna politik riskerade att öka prisnivån i landet, något man helst ville undvika. Under Horns regeringstid grundlades en merkantilistisk politik, där tull- och avgiftshöjningar i kombination med olika typer av förbud blev allt mer dominerande för att minska importen till landet. Ett subventionssystem växter fram, avsett att stödja nyetablering av ny produktion eller utöka den gamla tillverkningen. Lili-Annè Aldman har i sin avhandling studerat den ekonomiska politikens omläggning och i vilken utsträckning Stockholms textilimportörer anpassade sin utrikeshandel till den nya politiken mellan 1720-1738. Hon visar att importörerna bland annat minskade importen av tyger samtidigt som de ökade importen av textila råvaror. När det gäller tillverkning av ylle och lin tycks ett av målen, att öka självförsörjningsgraden, till stor del ha uppnåtts. Ett annat mål var att minska mellanhandeln i Östersjön, något som också skedde, men övergången innebar att det tillfälligt kunde uppstå en brist och att en del tyger som tidigare importerats försvann från marknaden. Övergången till ökad handel från hamnar utanför Östersjön förändrade också sortimentet av de tyger som importerades till Stockholm. Trots ökade kostnader för införsel av tyger behölls generellt sett en relativt stabil prisnivå i Stockholm under perioden. För mer information, kontakta Lili-Annè Aldman, tel: 018-471 12 30, 073-903 62 04, e-post: Lili-Anne.Aldman@ekhist.uu.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Anneli Waara

presskommunikatör 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum