Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny fyndplats med välbevarade uråldriga fossil upptäckt

En internationell forskargrupp har hittat stora mängder välbevarade och unika fossil på en ny fyndplats i de kanadensiska Klippiga Bergen. Forskarna tror att den nya platsen, Marble Canyon, kan bli mycket viktig för framtida forskning. Platsen beskrivs nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

I den 505 miljoner år gamla skiffern i Yoho National Park i Kanada har man tidigare hittat exemplar av jordens tidigaste djur, inklusive en mycket primitiv släkting till ryggradsdjuren. Platsen, ”the Burgess Shale” har varit känd i över hundra år och betraktas som en av de allra viktigaste för forskare som jobbar med fossil. 

Sedan upptäckten för hundra år sedan har man stött på flera andra intressanta fyndplatser i området.
 
Den plats som nu beskrivs i Nature Communications upptäcktes av en kanadensisk/svensk forskargrupp 2012. Den ligger i Kootenay National Park, fyra mil från den ursprungliga Burgesskiffern och verkar minst lika lovande som denna. Forskarna samlade under en tvåveckorsperiod in tusentals fossil som representerar mer än 50 olika djurarter. Flera av arterna är inte kända sedan tidigare.

Många djurarter som man tidigare hittat i Burgesskiffern i Yoho National Park har man nu också hittat i bättre skick. En del fossil innehåller väldigt delikata anatomiska detaljer som är viktiga för förståelsen för hur djurarterna har utvecklats.

Forskarna som hittade platsen menar att området och de exceptionellt välbevarade fossilen kommer att bidra med betydande kunskap om den plötsliga explosionen av djurliv under den Kambriska perioden.
 
- En sådan här plats hittar man bara en gång i livet. Det fascinerande med upptäckten är att den har så många paralleller till de anekdoter som berättas om Charles D. Walcott ursprungliga upptäckt av Burgesskiffern 1909. Även om det inte finns någon snubblande häst med i vår berättelse så var det en av dessa otroliga och tursamma sista minuten-upptäckter. Terrängen var oländig och det vi hade sett tidigare under dagen verkade inte alls lovande, berättar Michael Streng, forskare vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

- Det var när vi började prata om att lämna denna del av berget för gott och gå tillbaka till lägret som Bob Gaines (forskare i geologi vid Pomona College) upptäckte lämningar efter leddjur i en stenbit på marken. Direkt blev det spänning i luften. När ett slag med en hammare mot ett annat stenblock frilade ett leddjur med detaljer som aldrig setts förut förstod vi att vi verkligen var något på spåren. Jakten hade börjat!

Den nya fyndplatsen skyddas av Parks Canada som ser efter landets natur och kulturhistoriska tillgångar. Platsens exakta läge hålls än så länge hemlig för att skydda den. 

Följande forskare ingick i gruppen: Jean-Bernard Caron (Royal Ontario Museum), Robert Gaines (Pomona College), Cédric Aria (University of Toronto), Gabriela Mángano (University of Saskatchewan) och Michael Streng (Uppsala universitet).

För mer information kontakta Michael Streng, tel: 018-471 2579, 070-9622588, e-post: michael.streng@geo.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477, och rankat som ett av världens främsta universitet. Vi är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning och tydliga mål: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Hela universitetet ska stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Vår viktigaste tillgång är alla de individer - mer än 54 000 studenter och 7 500 anställda - som med sin nyfikenhet och sitt engagemang utvecklar oss. www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum