Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya hedersdoktorer utsedda inom teknik och naturvetenskap

Tre nya hedersdoktorer har utsetts vid fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet: Yakov Eliashberg, matematiker; Jane Reece, biolog, och John M. Wills, fysiker.

Den rysk-amerikanske matematikern Yakov Eliashberg, född 1946, är professor i matematik vid Stanford University och en av de ledande matematikerna i vår tid. Hans forskning handlar om så kallad symplektisk geometri och har lett till viktiga genombrott. Han vidareutvecklade detta fält tillsammans med kontaktgeometrin, en tvillingteori till den symplektiska geometrin. Båda dessa är nära kopplade till bland annat utvecklingen i modern fysik såsom strängteori. Kungliga Vetenskapsakademien tilldelade Eliashberg 2016 års Crafoordpris i matematik. Professor Eliashbergs forskningsgärning har stor betydelse för flertalet Uppsalaforskare inom till exempel matematik och fysik och etablerade kontakter finns med honom.

Dr. Jane B. Reece, född 1944, har varit verksam som forskare inom bakteriologi och genetik vid flera amerikanska lärosäten. Hon har också varit central i utvecklingen av ett av världens mest framgångsrika och spridda läromedel på universitetsnivå i biologi, boken ”Biology” som gavs ut första gången 1987 och som regelbundet kommer i nya upplagor med kompletterande elektroniska inlärningsstöd. Läromedlet, nu ”Campbell Biology”, efter den författare som först startade boken, Neil A. Campbell, utvecklas ständigt och har varit ett viktigt stöd för många årskullar av studenter som påbörjat biologistudier vid fakulteten. Dr. Reece för ständigt diskussioner med andra forskare för att uppdatera läromedlet och hon har tillsammans med medförfattare i samband med detta besökt och diskuterat pedagogik och aktuell forskning med biologer vid Uppsala universitet.

Dr. John M. Wills, född 1949, är verksam vid Los Alamos National Laboratory i USA och kombinerar där materialteori med modellering och simulering för att bland annat förutse kristallstruktur och egenskaper hos material. Hans forskning har vid flertalet tillfällen belönats med priser, till exempel Awards of Excellence från The Department of Energy, USA, år 2006 och 2012. John Wills var tidigt ute med att utveckla en elektronstrukturmetod med hög noggrannhet, som genom åren använts av ett 20-tal av fakultetens doktorander i sina avhandlings¬arbeten. Han har utbildat samtliga dessa i användningen av metoden, och såväl sampubliceringar som besöksutbyten mellan forskare vid fakulteten och John Wills forskargrupp har varit mycket omfattande de senaste 25 åren. Detta samarbete har resulterat i ett stort antal publiceringar, cirka 250 stycken, varav flertalet i Nature, Science och The Physical Review Letters. John Wills har med sitt engagemang och samarbete på ett synnerligen framträdande sätt bidragit till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens forskning inom fysik och angränsande ämnesområden.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

Kontaktpersoner:
Professor Tobias Ekholm (ang Eliashberg), matematiska institutionen, 018-471 63 99, Tobias.Ekholm@math.uu.se
Dr. Margareta Krabbe (ang Reece), institutionen för biologisk grundutbildning, 018-471 48 36, Margareta.Krabbe@ibg.uu.se
Professor Olle Eriksson (ang Wills), institutionen för fysik och astronomi, 018-471 36 25, olle.eriksson@physics.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum