Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya hedersdoktorer utsedda inom teknik och naturvetenskap

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har utsett två teknologie hedersdoktorer, Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och Vasamuseets chef Marika Hedin samt två filosofie hedersdoktorer: Nobelpristagaren och fysikern Frank Wilczek och den ledande solenergiforskaren professor Bill Rutherford.

Civilingenjör Johan Söderström är vd för ABB Sverige och chef för ABB:s division för kraftprodukter för norra Europa. Han har starkt bidragit till att på ett unikt sätt positionera ABB i Sverige som en internationell ledare för utveckling av kraftteknik. Hans nyskapande ledarstil är uppskattad och har blivit föremål för samhällsvetenskaplig forskning. Söderström har också medverkat i uppbyggnaden av Uppsala universitets civilingenjörsprogram i elektroteknik, liksom av projektledarutbildning i industriell teknik i Ludvika och Västerås. Han har även backat upp samarbetsinitiativ som lett fram till att Uppsala universitet varit mycket framgångsrikt i konkurrensen om EU:s, regeringens och forskningsrådens strategiska forskningssatsningar inom energiområdet.

Professor Frank Wilczek, nobelpristagare i fysik 2004 vid Massachussetts Institute of Technology, USA, är en av världens mest kända och citerade teoretiska fysiker. Han har gjort flera viktiga bidrag till elementarpartikelfysikens nu väletablerade standardmodell, särskilt den kvantkromodynamiska teorin för den starka kraften och kvarkarnas asymptotiska frihet. Han har utvecklat ny teori för t.ex. kvarkmateria, axioner, anyoner och ny kvantstatistik, av betydelse inom flera områden av fysiken. Wilczek har besökt och även samarbetat med Uppsala universitet flera gånger, senast i samband med Higgsfirandet på Uppsala slott där han var en av två huvudtalare.

Marika Hedin, fil.dr. i historia, är idag chef på Vasamuseet i Stockholm. Från 1998 till 2008 var hon förste intendent och publik chef på Nobelmuseet och bidrog till att etablera museet som en viktig aktör i arbetet med att förmedla naturvetenskap. På senare år har hennes förmåga att göra forskning och forskningsresultat tillgängliga uppskattats av de många besökarna på Vasamuseet. Bland annat har resultat från forskningsprojekten om den kemiska nedbrytningen av Vasas trä blivit till utställningar, böcker och program för en bred publik. Hedin har också bidragit till nya forskningssamarbeten kring Vasabevarandet, bland annat med Uppsala universitet.

Alfred William (Bill) Rutherford är professor i solenergins biokemi vid Imperial College, London, sedan länge framstående inom fälten fotosyntes och solenergi. Han utformade tidigt i sin karriär nydanande analysmetoder med hjälp av elektronspinnresonans-spektroskopi - idag bland de mest använda metoderna för att följa hur elektroner flyttas när de träffas av ljus. Rutherfords laboratorium är idag ett av världens centra för studier av fotosyntetiska reaktionscentra. Han har under många år intresserat sig även för evolutionen av fotosyntetiska centra och i vintras presenterade han en ny teori för hur uppkomsten av syre i atmosfären har styrt den molekylära evolutionen av enzymer och reaktionscentra på atomär nivå. Denna teori kommer nu att testas experimentellt av många forskargrupper.

För mer information, kontakta värdarna tel: Mats Leijon (ang Söderström), tel: 070-425 06 65, Antti Niemi (ang Wilczek), tel: 070-425 02 21, Kristofer Gamstedt (ang Hedin), tel: 070-425 03 82, samt Stenbjörn Styring (ang Rutherford), tel: 018-471 65 80.


Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum