Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya strategiska satsningar för 2009 beslutade

Uppsala universitet fortsätter att satsa strategiskt med fokus på kvalitet och förnyelse. Energiforskning, fredsforskning och medicinsk forskning är exempel på områden som kan räkna med extra förstärkning nästa år. Det framgår av verksamhetsplanen för 2009 som idag behandlades av konsistoriet, universitetets styrelse.

- Det är angeläget att delar av förstärkningen går till starka områden med stor utvecklingspotential. Så ökar vi vår konkurrenskraft, säger rektor Anders Hallberg.

Verksamhetsplaneringen för 2009 följer universitetets nyligen beslutade "Mål och strategier", som formulerat fyra fokusområden: Ett universitet för framstående forskning, ett universitet för förstklassig utbildning, ett universitet i samhället och en universitetsmiljö i utveckling.

Regeringen föreslår i propositionen Ett lyft för forskning och innovation att Uppsala universitet 2009 ska tillföras 101,2 miljoner kronor. Enligt konsistoriets beslut fördelas de bland annat för att höja universitetets engagemang inom EU och stödja universitetets forskare vid EU-ansökningar, ge befordrade professorer mer forskningstid, inrätta nya tvååriga postdoktorala anställningar, vid behov öka dimensioneringen av utbildning på forskarnivå samt öka andelen doktorander med doktorandtjänst. För att ha beredskap för uthållig medfinansiering av strategiska satsningar på nationell nivå, och för att förbereda ansökningar om sådana medel, avsätts särskilda resurser.

Vidare avsätts särskilda medel till energiforskning, konfliktdatabasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning, något eller några av områdena genomik och proteomik, neurologiska sjukdomar eller antibiotikaresistens samt förstärkning av den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen.

På utbildningssidan fortsätter det finansiella stödet till den avancerade nivån och till pedagogisk utveckling. Inom det senare området stöds exempelvis projekt inom IT-stött lärande. I anslutning till universitetets internationalisering avsätts nya medel till fler kurser i svenska språket och svensk kultur för utländska studerande. Slutligen prioriteras breddad studentrekrytering bland annat genom att som tidigare år tillskjuta medel till universitetets språkverkstad.

Universitet fortsätter också att satsa på kvalitetsarbete, jämställdhet och ledarskap i syfte att främja arbetsmiljön.

- Arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor. När medarbetarna trivs frodas kreativiteten och då kommer också framgångarna, säger Anders Hallberg.

För mer information, kontakta planeringschef Kerstin Jacobsson, tel. 018-471 1735 för sakinformation och med rektor Anders Hallberg, tel. 018-471 3310

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum