Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ola Larsmo får Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga rättigheter

Martin H:son Holmdahl-priset är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris tillfaller författaren och filosofie hedersdoktorn Ola Larsmo.

Priset inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor.

Priset kan tilldelas anställda och studenter vid universitetet, enskilt eller i grupp, alternativt en alumn med tydlig koppling till universitetets verksamhet som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd prisnämnd fattar beslutet.

Prisnämnden har beslutat att priset för 2018 ska tilldelas filosofie hedersdoktorn Ola Larsmo.

Motivering:
Ola Larsmo har som författare och publicist visat ett stort engagemang för utsatta och svaga i samhället, såväl i historien som idag. Det framgår tydligt av hans många böcker, pjäser, debattinlägg och artiklar i ledande press. Han har i sitt författarskap även behandlat frågor som rör Uppsala och Uppsala universitet, t.ex. det ökända mötet i Bollhuset 1939.

Som ordförande i svenska PEN-klubben 2009-2017 har Larsmo uppmärksammat det svåra läget för författare av skönlitteratur och populärvetenskap i länder där mänskliga rättigheter inte självklart skyddas. Värdet av hans insatser bekräftas av att han i september 2018 invaldes som styrelseledamot för PEN International.

Ola Larsmo studerade humanistiska ämnen vid Uppsala universitet och har vid flera tillfällen arbetat tillsammans med forskare och lärare vid universitetet. Hösten 2017 utsågs han till hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet bl.a. med motiveringen att han i sitt arbete följer sin ”osvikliga moraliska kompass” – en styrka i arbetet för mänskliga rättigheter.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari 2019.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-priset.

För mer information om stipendiet kontakta prisnämndens ordförande professor Peter Wallensteen, tel: 070-6752679, e-post: peter.wallensteen@pcr.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum