Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Högaktuell konferens om giftiga ämnen och fetma

Stefan Jarls nya dokumentärfilm sätter ljuset på kemikalier med okänd effekt i vår vardag. Forskning pågår, men ger långt ifrån svar på alla frågor. Den 7 juni arrangeras en konferens vid Uppsala universitet där ledande medicinare och toxikologer diskuterar kemikalier i relation till fetma, ett snabbt växande globalt problem. Media hälsas välkomna till konferensen.

Det är ett mycket aktuellt ämne som avhandlas vid heldagskonferensen i universitetshuset den 7 juni. Ledande forskare från Sverige Europa och USA träffas för att utbyta forskningsresultat och diskutera kopplingen mellan fetma och kemiska ämnen i vår miljö.

-    Detta är fortfarande ett väldigt nytt forskningsområde, som för oss forskare känns väldigt angeläget att satsa på, säger Monica Lind, forskare vid enheten för arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Hon är en av de forskare som tidigt uppmärksammade att kemiska ämnen kunde kopplas till benskörhet och hjärt- och kärlproblem. Hon har i år fått ett stort anslag från Formas för att studera bisfenol A, en fettlöslig och östrogenhärmande substans som finns på insidan av konservburkar och i många plastartiklar som ska tåla värme, t ex nappflaskor och lunchlådor. Djurstudier har visat att exponering under fosterstadiet kan innebära en påverkan på beteende, reproduktion och hjärnans utveckling samt även risk för fetma och cancer.

-    Vår hypotes är att ämnet påverkar fettomsättningen redan vid mycket låga doser. Detta kan leda till ökad mängd bukfett som i sin tur är kopplat till högt blodtryck, störda blodfetter, samt diabetes, och därmed till framtida hjärt-kärlsjukdom, säger Monica Lind.

Vilka effekter som är väsentliga för människors hälsa, samt vilka halter av Bisfenol A som ger skadliga effekter, är frågor som är mycket omdebatterade. Kanadensiska hälsovårdsmyndigheten har redan för drygt ett år sedan förbjudit användning av ämnet i nappflaskor och flera amerikanska delstater, liksom Danmark, är på väg att förbjuda det i produkter som kommer i kontakt med mat avsedda för barn. Motsvarande amerikanska och europeiska myndigheter på federal nivå har ännu inte fattat något beslut i frågan. Nyligen beviljade amerikanska forskningsfinansiären NIH och det amerikanska naturvårdsverket ett stort anslag till ett 20-tal forskargrupper i USA för studier om bisfenol A:s påverkan på hälsa. Några av dess forskare medverkar vid konferensen.

-    Det finns mer än 100 000 kemikalier i bruk i EU, varav mindre än 5 procent är toxikologiskt testade. Vi forskare har länge försökt uppmärksamma detta problem, utan större framgång. Jag är väldigt glad att Stefan Jarl har valt att göra en så viktig film, säger Monica Lind.

Tid och plats för konferensen: Måndagen den 7 juni, kl. 9.00-16.30 i Universitetshuset, Uppsala.

Länk till programmet som Pdf.

Kontaktpersoner: Monica Lind, forskare tel: 018-611 97 45, 070-320 30 66, monica.lind@medsci.uu.se. Anmälan eller allmänna frågor till presschef Anneli Waara, 018-471 19 74, anneli.waara@uadm.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum