Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Steven Pinker föreläser om det bästa i oss

Steven Pinker, professor vid Harvard, och en av samtidens mest uppmärksammade tänkare, håller en öppen föreläsning vid Uppsala universitet den 15 mars.  Han kommer med ett positivt budskap i sin föreläsning om människans natur och det minskade våldet i världen.

Professor Steven Pinker föreläser med utgångspunkt från sin nyligen publicerade bok ”The better angels of our nature. Why violence has declined”. I sin bok, som rönt stor internationell uppmärksamhet, berättar han att våldet minskat över tid och menar att denna trend kan förklaras av fundamentala förändringar i samhällets organisation och kultur. Bland annat pekar han på betydelsen av läskunnighet, handelsutbyte och jämlikhet. Han rör sig mellan ämnen som historia, kriminologi, ekonomi, filosofi, psykologi, sociologi och statistik.

Under föreläsningen kommer Steven Pinker att introducera sina teser och resultat, och därefter kommenterar och reflekterar uppsalaforskare över hur detta anknyter till deras forskning. Han har i arbetet med boken använt sig av den internationellt kända konfliktdatabasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Steven Pinker är professor i psykologi vid Harvard University, USA, och en av världens främsta tänkare och forskare i evolutionär psykologi och medvetandeforskning. Han är också en flitig debattör och känd för en rad populärvetenskapliga böcker på temat, t e x ”How the mind works” (1997) och Ett oskrivet bland ( på svenska 2005).

Frågor och bokning av pressplatser i aulan via pressansvarig, anneli.waara@uadm.uu.se  

Föreläsningens titel: The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined

Föreläsningen hålls på engelska och följs av panelsamtal.

I panelen: Karin Hassan Jansson, historiska institutionen, Peter Haldén, institutionen för freds- och konfliktforskning. Moderator: Peter Wallensteen, institutionen för freds- och konfliktforskning.

Tid och plats: Universitetsaulan, 15/3 kl. 10:00-12:00

Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med Utrikespolitiska föreningen, Uppsala.

Ämnen

Taggar

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974