Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Symposium sätter fingret på kroppens känslomässiga gränser

Vad blir definitionen av människan om vi börjar se djur som känslovarelser?  Hur kan vi bryta upp gränserna mellan kropp och själ? Kan den objektifierade kvinnan bli subjekt genom att överdriva objektsbilden av sig själv? Det är några av de frågor talarna under symposiet ”Between Bodies – Emotion Sense Affect” vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet kommer att försöka besvara.


Känslor och emotioner har under det senaste årtiondet fått en central plats inom flera forskningsområden. Man talar till och med om en ”emotional turn” där känslorna lyfts fram som grundläggande för rationalitet och beteende samt människors etiska och moraliska sätt att förhålla sig till omvärlden. Detta bryter mot traditionella idéer om objektivitet och avstånd som de naturliga förutsättningarna för kunskapsbildande.

– Vi vill lyfta fram kroppens roll i den här emotionella vändningen. Komma tillbaka till kroppen utifrån känslorna. Bara för att det inte är det objektiva traditionella sättet att tänka kring kropp så är inte känslor okroppsliga, tvärtom kroppen är själva centrum för våra känsloupplevelser, säger Lisa Folkmarson Käll vid Centrum för Genusvetenskap som är en av arrangörerna för symposiet.

Genom att belysa människokroppens möten med djur, natur, teknologi, självet och andra människokroppar lyfter symposiets talare in det kroppsliga i den känslomässiga vändningen och utforskar hur inre känsloliv förhåller sig till yttre känslouttryck.

Sociologen Myra Hird från Queens Univerity, Kanada, kommer att prata om gränserna för vad det innebär att vara människa och hur vi kan förstå våra kroppar och deras gränser utifrån vad de faktiskt består av.

Francoise Wemelsfelder från Scottish Agriculture College, Skottland ställer frågan vad som händer med vår definition av oss själva som människor om vi börjar förstå djuren som känslosubjekt. Hur skulle det påverka till exempel slakterinäringen om de som arbetade där faktiskt inte utgick ifrån det traditionellt västerländska tankesättet att människan är ensam om att ha ett medvetande och en själ. Jami Weinstein från Linköpings universitet är inne på ett liknande spår och vill undersöka hur vi kan bryta upp gränserna mellan kropp och själ.

Ulrika Dahl är genusvetare från Södertörns högskola. Hennes föreläsning kommer att handla om den queerfeministiska  femmefiguren och dennas behov av ett erkännande för sitt eget begär, trots att hennes stil bygger på en överdriven kvinnlig objektifiering. Hur skapas ett objekt för den kvinnliga blicken i en värld där den manliga blicken alltid varit utgångspunkt för objektifiiering av kvinnokroppar?

Symposiet ” Between Bodies – Emotion Sense Affect” är det andra i en serie kallad Uppsala University Body/ Embodiment Symposium och genomförs som ett samarbete mellan Body/Embodiment-gruppen och HumAnimal-gruppen inom Exellensprogrammet GenNa vid Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet.

För mer information kontakta Lisa Folkmarson Käll, lisa.kall@gender.uu.se, 070 541 88 30.
För fullständigt program gå in på www.genna.gender.uu.se/betweenbodies

Ämnen

Taggar

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Pressinformatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Åsa Malmberg

Presskontakt Presskommunikatör 0729-999544

Petra Lindberg

Presskontakt Kommunikatör UU Campus Gotland Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande 018-471 82 49

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum