Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Torgny Segerstedt-medaljen till Peter Juslin

Peter Juslin, professor i psykologi, särskilt kognitionspsykologi vid Uppsala universitet, får Torgny Segerstedt-medaljen 2008.

Rektor har i samråd med dekanerna inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap beslutat tilldela professor Peter Juslin, institutionen för psykologi, Torgny Segerstedtmedaljen. Han får medaljen, tillsammans med prissumman 100 000 kronor, för sin nydanande och internationellt uppmärksammade forskning om hur olika typer av kunskaper och kognitiva begränsningar kommer till uttryck i människors bedömningar och beslut.

Torgny Segerstedt-medaljen instiftades och utdelades första gången 1988. Medaljen, tillsammans med en prissumma, utdelas vart annat år till svenska vetenskapsidkare för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna.

Medaljen överlämnas i samband med vinterpromotionen den 23 januari 2009.


Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Kontakter

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum