Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Två barn- och ungdomsforskare utsedda till nya hedersdoktorer

Professor emeritus William Corsaro, Indiana, samt professor Jane Humphries, Oxford, har utsetts till nya hedersdoktorer vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

William Corsaro, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Indiana University, USA, är en världsledande forskare inom det barndomssociologiska området, som på ett banbrytande sätt förändrat vår förståelse av barns perspektiv och deltagande i socialisationspraktiker i förskola, skola och familjeliv. Under 1980-talet, långt innan barndomsforskningen blev etablerad, genomförde han etnografiska fältarbeten i amerikanska förskolor där han utforskade hur barn formar kamratkulturer. Corsaro har därefter genomfört en rad längre fältarbeten i förskolor både i USA och i Italien där han studerat hur barn förbereds på olika sätt inför skolstarten. Hans mikroetnografiska ansats liksom hans teoretiska begreppsapparat används idag av många forskare inom det utbildningsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området med intresse för barns sociala liv, lärande och kulturella praktiker. Hans bok ”The Sociology of Childhood” (2014, omtryckt för fjärde gången) visar på bredden i den forskningstradition som han i hög grad själv bidragit till att utveckla.

Jane Humphries är professor i ekonomisk historia vid universitetet i Oxford (All Souls College). Hon har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att både forska och undervisa om familjer, barn och ungdomars sociala och ekonomiska historia. Under de senaste åren har hon fokuserat på barns erfarenhet av bland annat fostran och skolning. Vidare har hon utforskat förhållandet mellan massutbildning och industriella ekonomier samt familjer och social reproduktion. Med boken ”Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution” (2010) har hon revolutionerat vår kunskap om hur arbetarbarn upplevde den industriella revolutionen. Vidare har Humphries aktivt sökt sprida sina forskningsresultat till en bredare publik. Nämnda bok bildade till exempel grund för den kritikerrosade och prisade BBC-serien ”The Children Who Built Victorian Britain”, som Humphries skrev, producerade och medverkade i.

För mer information, kontakta värdarna: Professor Ann-Carita Evaldsson (ang Corsaro), tel: 070-425 01 11, ann-carita.evaldsson@edu.uu.se eller universitetslektorAnne Berg (ang Humphries), tel: 070-655 27 43, anne.berg@edu.uu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt

Anneli Waara

Presskontakt Presschef Övergripande, ledning 018-471 1974

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. Besök vår webbplats: www.uu.se

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum