Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Universitetet och kommunen samarbetar om hållbar samhällsutveckling

Frågor som segregation, brister på bostadsmarknaden och ojämlikhet mellan olika geografiska områden är både viktiga forskningsfrågor och centrala utmaningar för samhällsplaneringen. Uppsala universitet och Uppsala kommun ingår nu ett nytt samarbete som kommer att stärka och utveckla universitetets forskning om hållbar social samhällsutveckling.

– Det breda samverkansavtalet mellan universitetet och kommunen börjar nu resultera i allt fler konkreta forskningssamarbeten vilket är väldigt glädjande, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.

Många viktiga samhällsfrågor och utmaningar är kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Bland annat tack vare rika registerdata har svensk forskning inom dessa områden stora möjligheter att ligga i den internationella framkanten. Den övergripande frågan är hur vi kan bygga städer och genomföra lokal politik som motverkar sociala problem och befrämjar barns och ungas utvecklingsmöjligheter.

– Vi har höga ambitioner för vårt samhällsbygge i Uppsala. Vi ska bygga bort segregationen och stärka sammanhållningen. I det arbetet kommer det här samarbetet kunna bidra med mycket, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya forskningsinitiativet, som kommunen initialt stöttar med tre miljoner kronor över två år, syftar till att stärka forskningsmiljöerna inom området hållbar samhällsutveckling vid Institutet för bostads- och urbanforskning och nationalekonomiska institutionen. Fokus kommer att ligga på att besvara de frågor som ställs med hjälp av kvantitativa analyser, där statistiska metoder appliceras på data från detaljerade registerdatabaser.

– Det här är ett initiativ som kommer att stärka Uppsala universitets framträdande position inom kvantitativ urbanforskning, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, som kommer att leda arbetet med det nya projektet.

– Ett närmare samarbete med forskning ligger helt i linje med kommunens ambition att utveckla verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är särskilt viktigt med komplexa hållbarhetsfrågor, säger Laura Hartman, hållbarhetschef vid Uppsala kommun.

För mer information kontakta:
Matz Dahlberg, Uppsala universitet, 018-471 6538 matz.dahlberg@ibf.uu.se
Anders Malmberg, Uppsala universitet, 070-4250175, anders.malmberg@uu.se
Laura Hartman, Uppsala kommun, 018 - 727 72 83 laura.hartman@uppsala.se
Erik Pelling, Uppsala kommun, 018-727 13 18

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum