Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppsala universitet värnar kårerna och nationerna i remissvar

Låt nationsobligatoriet bestå, eller tillåt universiteten att själva bestämma deras framtid. Det föreslår Uppsala universitet i sitt remissvar angående förslaget att avskaffa kår- och nationsobligatoriet. Man framhåller också att kostnaderna för att överta studiesocial verksamhet och garantera studentinflytande skulle bli mångdubbelt dyrare än utredarens bedömning.

I utredningen Frihet för studenter - om hur kår - och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) föreslås hur kår- och nationsobligatoriet ska avskaffas och ansvaret för studiesociala frågor, studentinflytande mm övertas av universiteten. Universitetet delar utredarens farhågor att reformen kan leda till en försvagning av studentinflytandet och den studiesociala verksamheten. Universitetet menar att kostnadsuppgifterna är alltför lågt räknade och risken är därför att kvaliteten försämras, eller att medel måste omprioriteras från utbildningen.

Universitet ifrågasätter särskilt nationsobligatoriets avskaffande. Uppsalas nationer är kulturella sammanslutningar med rötter i 1600-talet och det är inte realistiskt att tro att ett avskaffande av obligatoriet inte skulle betyda något för medlemsantalet och därmed för nationernas ekonomiska ställning. För att undvika att resurser måste tas från utbildningen måste universitetet få minst 14 miljoner årligen för att kunna bevara nationernas studiesociala verksamhet. Utöver detta behövs medel för att kunna bidra till finansieringen av nationernas kursbibliotek samt minst en miljon för att överta även kårernas studiesociala verksamhet.

Universitetet ser inte heller att det är nödvändigt att avskaffa kårobligatoriet, och pekar på risken för bland annat försämrat studentinflytande. Ersättningens omfattning för detta, 310 kronor per helårsstudent, i förslaget är ett absolut minimum. Studentkårernas oberoende från universiteten måste prägla formerna för bidraget till universitetet och det är viktigt att de får behålla rätten att utse sina egna ledamöter till universitetets olika organ. Utredningen vill ge universiteten ansvaret för att studenterna ska få fortsatt information via studenttidningar. Uppsala universitet anser dock att informationen bör ske via webben och att kårerna och nationerna själva bör driva sina tidningar, med tanke på deras oberoende ställning.

Slutligen påpekar universitetet att tidsramen är för snäv och föreslår längre förberedelsetid i det fall förslaget skulle genomföras.

För mer information, kontakta Einar Lauritzen, chef vid Studerandebyrån, tel: 018-471 17 92, 070-425 03 70, e-post: Einar.Lauritzen@uadm.uu.se

 

Kontakter

Anneli Waara

presskommunikatör 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum