Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vad kännetecknar en domstol?

EU-domstolen säkerställer att EU-rätten tillämpas enhetligt i medlemsländerna genom att, på begäran av ländernas domstolar, meddela så kallade förhandsavgöranden. Men vilka instanser i medlemsländerna kan begära ett sådant avgörande? Henrik Matz har studerat domstolsbegreppet i EU-rättens bestämmelser om förhandsavgörande. Hans avhandling granskas vid Uppsala universitet den 25 maj.

- EU-domstolen prövar om begäran om förhandsavgörande kommer från en domstol. Vid prövningen använder sig domstolen bland annat av ett antal kriterier, säger Henrik Matz, som i sin avhandling har kartlagt och analyserat dessa kriterier.

För att ett nationellt organ ska kunna betraktas som en domstol krävs till exempel att det är upprättat enligt lag och att det är oberoende. Men vad menas med att organet är oberoende? Och vilka krav ställs på dess funktion – måste den vara av rättskipande karaktär eller kan även förvaltningsmyndigheter betraktas som domstolar? Dessa och många andra frågeställningar tas upp i avhandlingen. Nationella förvaltningsmyndigheter kan till exempel falla in under domstolsbegreppet, om de har en rättskipande funktion och är såväl organisatoriskt som funktionsmässigt fristående i förhållande till statsmakten i övrigt.

Ju fler organ i medlemsstaterna som betraktas som domstolar, desto fler förhandsavgöranden kan EU-domstolen meddela.

- EU-domstolen strävar dock inte alltid efter att inrymma så många nationella organ som möjligt i domstolsbegreppet. I stället har domstolsbegreppet i praxis getts ett mer självständigt innehåll med betoning på det nationella organets oberoende i olika avseenden, berättar Henrik Matz.

Frågan om vad som betraktas som en domstol är viktig också för det praktiska rättslivet.

- Det har betydelse för rättskipningen på det nationella planet om ett nationellt organ klassas som domstol eller inte i det här sammanhanget. Den svenska Skatterättsnämnden kunde till exempel inte betraktas som en domstol, säger han.  

Henrik Matz har domarbakgrund och är nu kansliråd vid Justitiedepartementet.

Läs mer om avhandlingen på Uppsala universitets webbplats.

För mer information, kontakta Henrik Matz, 08-405 36 16 eller 070-920 50 07, e-post: henrik.matz@justice.ministry.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Presstjänsten

Presskontakt Kontorstid alla dagar 070-167 92 96

Elin Bäckström

Presskontakt Presskommunikatör Forskning, utbildning, övergripande 070-425 09 83

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Märta Gross Hulth

Presskontakt presskommunikatör +46-734697946

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum