Gå direkt till innehåll
VafabMiljös biogasanläggning i Västerås. Fotograf: Linda Eliasson
VafabMiljös biogasanläggning i Västerås. Fotograf: Linda Eliasson

Pressmeddelande -

VafabMiljö kan ta emot närmare 5 000 ton förpackat livsmedelsavfall för produktion av biogas och -gödsel

Sedan årsskiftet kan VafabMiljö, tack vare den uppgraderade biogasanläggningen i Västerås, ta emot stora mängder förpackat livsmedelsavfall för produktion av biogas och biogödsel. I och med uppgraderingen kan nu också livsmedelsavfall i glasförpackningar tas emot. 

–Det här är ett bra tillskott till anläggningen. Tidigare har det förpackade livsmedelsavfallet tagits emot, behandlats och komposterats på våra deponier. Med den nya anläggningen kan vi skapa en ännu bättre separering vilket innebär att livsmedlet är så pass rent att vi kan skapa biogas och biogödsel istället. På så vis kan biogödseln göra nytta för våra lokala lantbrukare och biogasen kan hjälpa oss att ta ytterligare kliv mot det fossilfria samhället, säger Bo Blomquist, affärsutvecklare och tillförordnad försäljningschef på VafabMiljö. 

Uppgraderingen innebär bland annat att det förpackade livsmedelsavfallet nu krossas och behandlas i anläggningen innan det separeras från förpackningarna. En av de stora utmaningarna är att få kunderna att sortera rätt så att mottagningen av avfallet blir så bra som möjligt. Extra viktigt är det att glasförpackningarna inte blandas med andra förpackningar. Att separera livsmedelsavfallet från glasförpackningarna görs idag för hand av VafabMiljös personal, i framtiden planeras det att ske maskinellt.

–De tömmer ur förpackningarna för hand för att inget glas ska hamna fel. De anläggningar som inte kan sortera ut glasförpackningar skickar rubbet på förbränning vilket varken är bra för miljön eller ekonomin. De flesta av våra kunder har ett märkbart miljötänk idag, de vill precis som vi undvika att elda upp matrester utan istället återvinna så mycket av avfallet som möjligt, säger Bo Blomquist.

För mer information:

Bo Blomquist 

Affärsutvecklare/tf. försäljningschef
021-39 35 52 
bo.blomquist@vafabmiljo.se

Eva Favaro
Chef Hållbarhet och kommunikation
021-39 92 58
eva.favaro@vafabmiljo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. 

Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga. Läs gärna mer på vafabmiljo.se

VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kontakter

Eva Favaro

Eva Favaro

Presskontakt Avdelningschef Hållbarhet och kommunikation Kommunikation, marknad, kundservice 021-39 92 58
Anders Ericsson

Anders Ericsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Närsorterat – Fastighetsnära insamling av förpackningar 021-393537

Relaterat innehåll

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund

Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås