Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljöteknik, återvinning

Automatisk debitering när företag besöker återbruken

Automatisk debitering när företag besöker återbruken

Från den 1 mars nästa år kommer företagskunderna debiteras för varje besök. Det sker genom en automatisk avläsning av företagsfordon när de åker in återbruket. Hittills har företag kunnat teckna ett återbrukskort för att besöka återbruken och lämna grovavfall samt farligt avfall.
Många företag använder återbruken utan att teckna ett återbrukskort. Det har en genomlysning av besökare på bland a

Bild på anläggning av flytande  biogas

Nu inviger vi Vafabmiljös anläggning för flytande biogas – unik i sitt slag

Den 1 september kl 11.00 inviger Vafabmiljö en anläggning för småskalig produktion av flytande biogas på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Anläggningen är helt unik och en av de första, om inte den allra första, småskaliga anläggningarna för kommersiellt bruk. I samband med invigningen erbjuds både studiebesök och på eftermiddagen bjuder BioDriv Öst in till ett seminarium om biogasen.

VafabMiljös biogasanläggning på Gryta i Västerås

VafabMiljö vinner Miljö- och klimatpriset 2021 för sin biogasanläggning

Länsstyrelsen i Västmanland delade idag ut sitt Miljö- och klimatpris till VafabMiljö Kommunalförbund för sin biogasanläggning. Den byggdes 2005 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Den 1 september i år invigdes om- och tillbyggnaden av anläggningen på Gryta i Västerås. Anläggningen är nu toppmodern och kan ta emot ännu mer matavfall för att producera biogas och biogödsel.

Pressinbjudan: Nu är avfallsplanen tagen och arbetet kan börja – uppåt i avfallstrappan!

Arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan för VafabMiljös tolv medlemskommuner började redan 2016. Härom veckan klubbades äntligen planen i de sista kommunerna. Nu kan vi tillsammans börja jobba mot målen i avfallsplanen och särskilt fokusera på avfallstrappans två översta trappsteg; återanvända och minska avfallet. 
Datum: 5 november
Tid: 11:30
Plats: Navet, Gasverksgatan 7 i Väste

Visa mer

Välkommen till VafabMiljö

Vafabmiljö arbetar med hållbar och miljöriktig resurs- och avfallshantering. Samtliga kommuner i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i Vafabmiljö Kommunalförbund. Inom regionen finns cirka 155 000 hushåll och här finns över 20 000 företag som producerar avfall. Det mesta av avfallet blir nya resurser genom återvinning och återanvändning.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vafabmiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


Vafabmiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VafabMiljö Kommunalförbund
Gasverksgatan 7B
721 30 Västerås