Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Valneva rapporterar positiva resultat i bolagets kliniska fas 1/2-studie av sin inaktiverade, adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat, VLA2001

  • Valneva meddelade idag positiva initiala resultat för del A i kliniska fas 1/2-studien av sin inaktiverade, adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat, VLA2001.
  • I den kliniska studien VLA2001-201 utvärderades tre dosnivåer av VLA2001 (låg, medium, hög), baserat på ett två-dosschema med tre veckors mellanrum, hos 153 friska vuxna i åldern 18 till 55 år.
  • VLA2001 var mycket immunogent där mer än 90% av alla deltagare i studien utvecklade signifikanta nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2-virusets spikprotein i alla testade dosgrupper.
  • Serokonversion (SCR) för S-proteinbindande IgG-antikroppar var 89,8% i medeldosen och 100% i högdosgruppen.
  • VLA2001 var generellt säkert och tolererades väl i alla testade dosgrupper och inga säkerhetsproblem kunde identifieras av den oberoende säkerhetskommittén (Data Safety Monitoring Board).
  • Vad gäller reaktogenicitet fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan dosgrupperna och inga skillnader mellan första och andra vaccinationen.
  • Majoriteten av biverkningarna var milda eller moderata och endast två försökspersoner rapporterade allvarliga biverkningar (huvudvärk och trötthet). Alla sådana biverkningar gick snabbt över.
  • Baserat på dessa resultat planerar bolaget att påbörja en klinisk fas 3-studie i slutet av april 2021, förutsatt att studien erhåller myndighetsgodkännande.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här 

Ämnen

Kategorier


Om Valneva SE

Valneva är ett vaccinföretag som specialiserat sig på utveckling och kommersialisering av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar där betydande ouppfyllda medicinska behov finns. Vi har en specialiserad och målinriktad strategi för vaccinutveckling, som börjar med att identifiera allvarliga och dödliga infektionssjukdomar där profylaktiska vacciner saknas och för vilka det finns begränsade terapeutiska behandlingsalternativ. Vi tillämpar sedan vår djupa förståelse av vaccinforskning, samt vår expertis inom flera vaccinmetoder liksom våra etablerade vaccinutvecklingsmöjligheter, för att utveckla profylaktiska vacciner för att ta itu med dessa sjukdomar. Vi har utnyttjat vår kunskap och kapacitet både för att framgångsrikt kommersialisera två vacciner och för att snabbt utveckla ett brett spektrum av vaccinkandidater såsom mot borrelia, chikungunya-viruset och Covid-19.

Valneva Sweden AB är den svenska delen av Valnevakoncernen och har en lång historia. Bolaget bildades 1993 när dåvarande SBL, Statens Bakteriologiska Laboratorium, delades in i en myndighetsdel, Smittskyddsinstitutet (i dag en del av Folkhälsomyndigheten) och en bolagsdel, SBL Vaccin AB. Våren 2015 såldes vaccinbolaget av sin dåvarande ägare Crucell Sweden AB i Solna till det österrikisk-franska vaccinbolaget Valneva SE.

Relaterat innehåll

Valneva Sweden AB
Gunnar Asplunds allé 16
10521 Stockholm
Sweden